English page Verkkosivu suomeksi

CONNECT ska bota projektitis

  • Välfärdsteknologi
sep
2014
12

Projektitis - det är syndromet som kännetecknar arbetet med välfärdsteknologi. Det vill säga alldeles för många projekt som, när de är genomförda, leder till ... ingenting. Kunskapsöverföringen är ofta minimal och resultaten, hur lovande de än är, når aldrig in i vardagen.

Dennis Söndergård, projektledare, NVCDennis Søndergård (bilden), projektledare på Nordens välfärdscenter med ansvar för Välfärdsteknologi, presenterade projektet Connect vid flera tillfällen och för olika publik under den tre dagar långa Health & Rehab-mässan i Köpenhamn 2014. Connect har som uttalat syfte att motverka projektitis som beskrivs i ingressen. Tanken är att skapa en form av verktygslåda som ska underlätta för Nordens kommuner att dela erfarenheter och resultat, inte bara på nationell utan även internationell nivå. Kommunerna ska få hjälp med alla delar av arbetsprocessen med att implementera välfärdsteknologi i vardagen på ett bra sätt.

- Vi ska samla in kunskap från tio av de nordiska kommunerna som är ledande inom arbetet med välfärdsteknologi, säger Dennis Søndergård. Det ska leda till en samling verktyg som går att använda i alla steg i processen.
Det handlar om viktiga saker att tänka på när man formulerar en strategi, beslutar om vilka områden man ska satsa på, tar kontakt med leverantörer, genomför personalutbildning och planerar hur man implementerar välfärdstjänsterna på ett sätt som är attraktivt för brukarna.

Här finns mer information om projektet CONNECT

Nordens Välfärdscenter delade podiet med Mona Truelson, senior innovation adviser på Nordic Innovations. Hon presenterade två aktiviteter inom ramen för Lighthouse-projektet: dels efterlyser man förslag på innovationer inom hälsovårdsområdet, dels utlyser man en tävling om innovativa lösningar inom äldreomsorgen.

Du kan läsa mer på Nordic Innovations hemsida

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet