English page Verkkosivu suomeksi

Allt fler kommer att drabbas av demens i framtiden

  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
maj
2014
19

När befolkningen i de nordiska länderna lever längre ökar antalet som får demenssjukdomar. Det måste bli ett större fokus på denna grupp, menade deltagarna i det nordiska nätverket som samlades i Stockholm den 7- 8 maj 2014. Det som fungerar för den stora gruppen äldre räcker inte till för dem som har demens.

– Men det som är bra för personer med demens är bra också för de flesta andra, sa Lasse Frantzen från norska Helsedirektoratet.

Nätverket samordnas av Nordens välfärdscenter och har deltagare från myndigheter och departement samt patientorganisationer. I slutet av 2014 kommer de att presentera rekommendationer till Nordiska ministerrådet för hur de nordiska länderna ska kunna dra störst nytta av samarbete inom tre områden: kvalitet inom äldrevården, bostäder till äldre och välfärdteknologi, allt med fokus på personer med demens.

Dennis Søndergård, projektledare för området välfärdsteknologi på Nordens välfärdscenter, gav några konkreta exempel på teknologi. En app i telefoner och läsplattor kan hjälpa personer med lättare demens att klara vardagssysslor.

– Appen läser av QR-koder i hemmet. Vill personen till exempel tvätta, går det att scanna koden på tvättmaskinen och steg för steg få en beskrivning i text eller korta videofilmer, berättade Dennis Søndergård.

En utmaning är att personer med dessa sjukdomar ofta drar sig tillbaka och inte ingår i sociala sammanhang, något som har negativ effekt på sjukdomsutvecklingen. Här kan internetbaserad teknologi hjälpa dem att bevara kontakter. I Danmark har en Facebook-grupp för dementa och deras anhöriga visat sig fungera bra.

Lasse Frantzen från norska Helsedirektoratet ser framför sig en utveckling där hemmen i framtiden ska ha en nätverkshubb för allt tekniskt stöd.

Nätverket rekommenderar att framtida teknologisatsningar ska inrikta sig på det förebyggande arbetet. Brukaren behöver bli motiverad tidigt, för att ta till sig sådant som gör det lättare att bemästra sin situation.

Under mötets andra dag presenterade Nordens välfärdscenters projektledare Maarit Aalto resultat från studien "Så bor 80+ i Norden".

De nordiska länderna har minskat antalet institutionsboenden för äldre, samtidigt som behovsprövningen för särskilda boenden med dygnet-runt-stöd har skärpts.

Det kommer att behövas fler mellanformer av boenden anpassade för personer med demens, anser nätverket.

– Det räcker inte med dagens vårdhem för dem som inte klarar ett vanligt boende. Vi måste kunna möta dem i sjukdomsutvecklingen med nya boendeformer, sa Lasse Frantzen.

Det behövs även mer detaljerad statistik, till exempel om hur många av dem som har demens som kommer att vara ensamstående, anser nätverket.

– Att bo hemma är i sig inte problemet. Men att bo hemma med svår demens eller att bo hemma ensam är en utmaning, sa Nis Peter Nissen, direktör för Alzheimerforeningen i Danmark.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet