English page Verkkosivu suomeksi

Alkohol- och drogforskare efterlyser ett mer tvärvetenskapligt samarbete

  • Folkhälsa
sep
2014
3

De nordiska alkohol- och drogforskarna ska samarbeta mer tvärvetenskapligt och skapa ett större nätverk utanför de nordiska alkohol- och drogforskningsinstituten. Det konstaterades i den paneldiskussion som avslutade årets Nordiska alkohol- och drogforskardagar (NADRA 2014) i Stockholm.

NADRA 2014, paneldebattEnligt paneldeltagaren Vibeke Asmussen Frank från Center for Rusmiddelforskning i Danmark spelar Nordens välfärdscenter, tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs och den populärvetenskapliga webbplatsen PopNAD en viktig roll i forskarnas strävan efter ett samarbete på bredare front.

De övriga deltagarna i diskussionen var Alison Ritter från National Drug and Alcohol Research Centre (Australien), Johan Edman, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SE), Pia Mäkelä, Institutet för hälsa och välfärd (FI) och Pål Kraft, Statens institutt for rusmiddelforskning (NO). Ordförande var Kerstin Stenius från Nordens välfärdscenter i Finland.

Vilka projekt är viktiga i framtiden?

Panelen grubblade i synnerhet på vilka nordiska forskningsprojekt som är särskilt relevanta i framtiden och hur det nordiska forskningssamarbetet ska utvecklas.

- Cannabisfrågan, alkohol och äldre och alkoholskador på tredje part, kommer att vara aktuella inom den nordiska forskningen också i fortsättningen, konstaterade Pia Mäkelä.

- En gemensam utmaning är de ökade svårigheterna när det gäller insamling av data. I jämförelse med tidigare decenniers höga svarsprocenter är det idag allt färre som svarar på forskningsenkäter. Det har betydelse för hur pålitliga forskningsresultaten är, sade Pål Kraft.

Ett övergripande tema är behovet av att i en större utsträckning jobba tvärvetenskapligt både inom ramen för icke-smittsamma sjukdomar (NCD) och inom ramen för samhällsvetenskaper överlag.

Panelisterna konstaterade att ungdomar i Norden dricker mindre alkohol idag men  frågan måste betraktas ur ett bredare samhällsvetenskapligt perspektiv för att få en täckande uppfattning om vilka samhälleliga förändringar som har bidragit till denna utveckling.

Nya arbetsmetoder

Det finns ett behov av att arbeta med alkohol- och drogfrågor på ett nordiskt tvärvetenskapligt plan också vad beträffar forskningsfinansieringen som i allt större utsträckning prioriterar omfattande tvärfacklig forskning.

Vid sidan av den nordiska jämförande forskningen finns ett stort antal möjligheter när det gäller presentation av kunskap om alkohol- och droger.

- Samhällsvetarna borde samarbeta med matematiker och systemteoretiker för att finna nya och innovativa sätt att lägga fram forskningsresultat. Som forskare skall vi bli bättre på att utnyttja varandras kunskap, poängterade Alison Ritter.

Temat för årets forskardagar, som samlade omkring 70 deltagare, var bruk och missbruk av alkohol- och drogforskning.

Ytterligare information:
www.nordicwelfare.org/nadra2014
Konferensen Twitterkonto: @NADRAofficial, #nadra2014

Press release in English: Alcohol and drug researchers call for collaboration across the borders of disciplines (September 3, 2014)

Webbnyhet: Hur brukas och missbrukas forskning om alkohol och droger (27.8 2014)

Foto: Fredrik Sjögren

Jessica Gustafsson

Ansvarig

Jessica Gustafsson

Kommunikationsrådgivare

-

Mobil +358-40 060 5752

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet