English page Verkkosivu suomeksi

Mediers roll och ansvar för inkludering

  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

VÄLKOMMEN till seminarium om mediernas roll och ansvar för inkludering av personer med funktionsnedsättning.

Uppträdande av Kaaos CompanyTEMAT för både föredrag och paneldebatt fokuserar på två frågor:
• Hur syns personer med funktionsnedsättningar i media och kulturliv?
• Vad är mediernas roll och ansvar för inkludering av personer med funktionsnedsättningar?

SPRÅK: Isländska. Arrangemanget tolkas till skandinaviska
DELTAGARAVGIFT: Deltagandet är gratis

UNDER FÖRMIDDAGEN presenterar vi goda exempel och arrangerar en paneldiskussion mellan personer från funktionshindersrörelsen, media och politik.
Seminariet inleds av socialminister Eygló Harðardóttir och gästas av medlemmarna i Nordiska ministerrådets Råd för nordiskt samarbete om funktionshinder.

BAKGRUNDEN är att Nordens Välfärdscenter och Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder vill lyfta fram mediernas roll när det gäller personer med funktionsnedsättning.

VI HAR TIDIGARE producerat boken "Fokus på Kultur, Media och Synlighet" där frågan diskuteras ur ett kulturpolitiskt perspektiv. Bland annat jämförs public serviceavtalen i de nordiska länderna när det gäller medverkan av personer med funktionshinder.

Händelsedetaljer

Start: 2014-03-26 - kl 09:00
Slut: 2014-03-26 - kl 12:00
Adress:
Nordens Hus, Sturlugötu 5, 101 Reykjavík, Island
Nyckelord:
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet