English page Verkkosivu suomeksi

Fri rörlighet och funktionshinder

  • Funktionshinder
Bro

Vad vet vi egentligen om mobilitet över landsgränserna för personer med funktionsnedsättning? Det saknas statistik om mobilitet över landsgränser hos denna, förvisso heterogena men väl märkbara grupp. Därför kan vi bara finna kunskap genom att samla information av annat slag.

De nordiska länderna har konventioner och myndighetssamarbete, nätverk och informationstjänster för att förenkla och förbättra förutsättningarna för mobiliteten för nordbor. Detta seminarium synliggjorde kunskap, erfarenhet och diskuterade förbättringar.

Alla nordiska länder och självstyrande områden har ratificerat, eller förbereder ratificering av, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I konventionen finns flera relevanta artiklar för detta tema: Artikel 5 om jämlikhet och ickediskriminering, Artikel 9 om tillgänglighet, Artikel 31 om insamling av statistik och information och 32 om internationellt samarbete.

I Nordiska ministerrådets handlingsplan för funktionshinderssamarbetet är Fri rörlighet ett av tre fokusområden tillsammans med Mänskliga rättigheter och Mångfald.

Detta seminarium bidrog till implementering av aktivitet 3.1 i handlingsplanen, ”att förstärka funktionshindersperspektivet hos nordiska aktörer och strukturer med ansvar för samarbetet för fri rörlighet och mot gränshinder”.

Hela programmet för seminariet ser du via länken till höger.

Presentationerna från seminariet:

Juridisk kontext: stöd och ickediskriminering

Händelsedetaljer

Start: 2015-10-13 - kl 10:00
Slut: 2015-10-13 - kl 15:30
Adress:
Nordatlantens Brygge, Strandgade 91 Christianshavn, Köpenhamn
Nyckelord:
  • Funktionshinder

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet