English page Verkkosivu suomeksi

Børnefattigdom — en nordisk konference

  • Välfärdspolitik

Det overordnede formål med det børne- og ungdomspolitiske arbejde i Norden er at fremme børn og unges muligheder for gode levevilkår og indflydelse. I "Strategi for børn og unge i Norden" slås det fast, at børn har ret til uddannelse, social og økonomisk sikkerhed, et godt helbred og mulighed for udvikling.

En pige ser ud af vinduet, hvori forstadens lejlighedskompleks reflekteres

DESUDEN SKAL børn have indflydelse på deres eget liv, deres nærmiljø og samfundet generelt. Betragtet som en gruppe er økonomisk udsatte børn dårligere stillet end andre børn på alle disse områder.

DEN 10. DECEMBER 2015 arrangerer Nordisk Børne- og Ungdomskomité (NORDBUK) og Nordens Velfærdscenter en nordisk konference om børnefattigdom. Konferencens fokus er konkret og praktisk:

  • Tone Fløtten, institutdirektør for Fafo samt tilknyttet Institut for samfundsforskning, og Anne Skevik Grødem, forskningschef ved Institut for samfundsforskning, fortæller om, hvad den nyeste forskning siger om det lokale arbejde mod børnefattigdom.
  • Før og efter frokost præsenteres lokale eksempler på systematiske indsatser for at bekæmpe børnefattigdom.
  • I løbet konferencen præsenteres både de unges egne refleksioner og forslag til, hvordan samfundet kan forbedre livskvaliteten for børn, der lever i fattigdom, samt metoder, der gør det lettere for unge at komme til orde med deres meninger.

Nordisk Børne- og Ungdomskomité (NORDBUK) og Nordens Velfærdscenter ønsker dig hjerteligt velkommen til konferencen.

PROGRAM

Moderator: Louise Hertzberg, projektledare, Norden i Fokus

9.30 Välkomstkaffe, registrering

10.00 Inledning
Fredrik Hjulström, projektledare på Nordens Välfärdscenter

10.15 Digitalt berättande – en metod att lyfta ungas egna berättelser
Hanna Andersson och Carin Granath, medialärare, Kulturskolan, Stockholms stad

10.30 Filmvisning och vad är viktigast för de unga själva?
Ungdomar med egen erfarenhet av barnfattigdom visar sina egenproducerade filmer
Karin Källsmyr, Voksne for Barn
Ungdomar med egen erfarenhet av problematiken

11.45 Lunch/frokost

13.00 Hur kan man arbeta mot barnfattigdom på lokal nivå?
Samfunnsforsker Karin Gustavsen, leder av Samfunnslaboratoriet

13.45 Paus

14.15 Hur arbetar Drammen kommune i Norge mot barnfattigdom?
Heidi Jøndahl Nilsen, teamkoordinator, och Marit Wike, koordinator for Levekårsteamet i Drammen

15.00 Hur arbetar Trondheim kommune i Norge mot barnfattigdom?
Line Fischer Østlyng, socionom, handläggare
Ingunn Egtvedt, socionom, handläggare

15.40 Diskussion

16.00 Slut

Händelsedetaljer

Start: 2015-12-10 - kl 09:30
Slut: 2015-12-10 - kl 16:00
Adress:
Den Sorte Diamant, Det Kongelige Bibliotek, konferencelokale Blixen, Søren Kirkegaards Plads 1, København, Danmark
Nyckelord:
  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet