English page Verkkosivu suomeksi

Barnfattigdom - en nordisk konferens

  • Välfärdspolitik

Det övergripande målet för det barn- och ungdomspolitiska arbetet i Norden är att främja barns och ungas möjligheter till goda levnadsvillkor och inflytande. I "Strategin för barn och unga i Norden" slås fast att barn har rätt till utbildning, social och ekonomisk trygghet, god hälsa, och möjlighet till utveckling.

En flicka ser ut genom fönstret, där förortens mångfamiljshus speglar sig.

DESSUTOM SKA barn vara med och påverka sitt eget liv, sin närmiljö och samhällsutvecklingen i stort. Som grupp har ekonomiskt utsatta barn det sämre än andra barn på samtliga dessa områden.

DEN 10 DECEMBER 2015 arrangerar Nordiska barn- och ungdomskommittén, NORDBUK, och Nordens Välfärdscenter en nordisk konferens om Barnfattigdom. Inriktningen på konferensen är konkret och praktisk:

  • Tone Fløtten, institutchef på FaFo, Institutt for samfunnsforskning, och Anne Skevik Grødem, forskningsledare vid Institutt for samfunnsforskning, berättar om vad den senaste forskningen säger om lokalt arbete mot barnfattigdom.
  • Före och efter lunch presenterar vi lokala exempel på systematiskt arbete för att bekämpa barnfattigdom.
  • Under konferensen presenteras både de ungas egna reflektioner och förslag på hur samhället kan förbättra livskvalitén för barn som lever i fattigdom och metoder som underlättar för unga att föra fram sina åsikter.

Nordiska barn- och ungdomskommittén, NORDBUK, och Nordens Välfärdscenter önskar er mycket välkomna till konferensen!

PROGRAM

Moderator: Louise Hertzberg, projektledare, Norden i Fokus

9.30 Välkomstkaffe, registrering

10.00 Inledning
Fredrik Hjulström, projektledare på Nordens Välfärdscenter

10.15 Digitalt berättande – en metod att lyfta ungas egna berättelser
Hanna Andersson och Carin Granath, medialärare, Kulturskolan, Stockholms stad

10.30 Filmvisning och vad är viktigast för de unga själva?
Ungdomar med egen erfarenhet av barnfattigdom visar sina egenproducerade filmer
Karin Källsmyr, Voksne for Barn
Ungdomar med egen erfarenhet av problematiken

11.45 Lunch/frokost

13.00 Hur kan man arbeta mot barnfattigdom på lokal nivå?
Samfunnsforsker Karin Gustavsen, leder av Samfunnslaboratoriet

13.45 Paus

14.15 Hur arbetar Drammen kommune i Norge mot barnfattigdom?
Heidi Jøndahl Nilsen, teamkoordinator, och Marit Wike, koordinator for Levekårsteamet i Drammen

15.00 Hur arbetar Trondheim kommune i Norge mot barnfattigdom?
Line Fischer Østlyng, socionom, handläggare
Ingunn Egtvedt, socionom, handläggare

15.40 Diskussion

16.00 Slut

Händelsedetaljer

Start: 2015-12-10 - kl 09:30
Slut: 2015-12-10 - kl 16:00
Adress:
Den Sorte Diamant, Det Kongelige Bibliotek, lokal Blixen, Søren Kierkegaards Plads 1, København, Danmark
Nyckelord:
  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet