English page Verkkosivu suomeksi

A Nordic market for innovative health and welfare solutions and technologies

Nordens Välfärdscenter arrangerar, tillsammans med Nordic Innovation och Nordiska ministerrådet, arbetsseminariet "A Nordic market for innovative health and welfare solutions and technologies". Seminariet äger rum på tisdag 9.9 inom ramen för Health & Rehab-mässan i Köpenhamn.

Under arbetsseminariet presenteras den nordiska satsningen på välfärdsteknologi och de projekt som just nu pågår inom det nordiska samarbetet: Connect, som drivs av Nordens Välfärdscenter, och Innovative Nordic Welfare Solutions, projektet som Nordic Innovation driver inom ramen för Nordic Lighthouse Projects.

Seminariet berör såväl behovet av en gemensam nordisk marknad på välfärdsteknologiområdet och vägar till samarbete som näringslivets möjligheter att stärka Norden som världsledande på välfärdsteknologiområdet.

Händelsedetaljer

Start: 2014-09-09 - kl 13:30
Slut: 2014-09-09 - kl 16:30
Adress:
Bella Center, Center Boulevard 5, København
Nyckelord:

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet