• Utvärdering av NAD: "Ni gör ett mycket bra arbete"

  Tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) får positiv feedback av sina skribenter i en enkätundersökning som utfördes av redaktionen. Korresponderande författare är mycket nöjda med det redaktionella arbetet och uppskattar att NAD är en specialiserad open access tidskrift som inte erhåller publiceringsavgifter. Nordic Studies on Alcohol and Drugs har en trogen författarkår som rekommenderar tidskriften för sina medarbetare.

  Läs mer
 • Valvira får munkavle i cigarettvist med Philip Morris

  I Finland pågår ett krig om klickcigaretter. Philip Morris bestrider att den nya tobakslagen förbjuder försäljning av cigaretterna utan en övergångstid och utmanar tillsynsverket Valvira i rätten. Nu har Valvira tagit bort info från deras webbplats och Philip Morris skickar ut infoblad till tillsynsmyndigheter om att försäljningen är tillåten. Kari Paaso på social- och hälsovårdsministeriet säger att tanken bakom lagen har varit att förbjuda cigaretterna utan övergångstid.

  Läs mer
 • Att förebygga tobak till varje pris?

  Heterosexuella kvinnor som strävar efter att följa skönhetsideal och heterosexuella män som är måna om sin erektion och sexuella prestanda. Maria Normann ser på tobakspaketens nya varningsbilder ur ett normkritiskt perspektiv och kritiserar förebyggande arbete som förstärker normer – något som blir särskilt problematiskt när arbetet riktar sig till unga.

  Läs mer
 • Recovery i Norden: stöd för det sociala i missbruksvården eller onödig import?

  Är recovery-rörelsen en onödig import av tankesätt vi redan länge haft i de nordiska länderna, där sociala insatser betonas i behandlingen. Eller kan vi lära oss något av recovery-rörelsen i en tid då narkotikabruk medikaliseras i allt större utsträckning? Kerstin Stenius skriver om popNAD:s seminarium om recovery som väckte många frågor om vilken riktning missbruksvården har i de nordiska länderna.

  Läs mer

Svagt stöd för sänkta skatter på smugglingkonferens - stark kritik mot NR:s inblandning

Nordiska rådet och Sveriges Sprit- och vinleverantörer arrangerade en kritiserad konferens om smuggling av alkohol förra veckan. Bristfällig information om vem som arangerade konferensen och om dess innehåll går emot Nordiska rådets egna alkoholpolitiska rekommendationer om insyn i lobbyverksamhet från alkoholindustrin, skriver Gabriel Romanus i sitt debattinlägg.

Läs mer

Norsk studie om tvangsplassering av gravide: tvangsvedtak icke opplevde som negativa

Norge är det eneste landet i Skandinavia med en lovparagraf om tvangsplassering av gravide rusmiddelmisbrukere. Syv av de åtte kvinnene intervjuet i Siv Merete Myras studie ba selv om at det måtte fattes et tvangsvedtak. Kvinnene forteller at de ønsket tvangen fordi de ønsket ikke selv å ta stilling til videre behandling.

Läs mer

Bland poliser och bad life stories: cannabis i svenska medier

Svenska medier skriver om cannabis ur ett förbudspolitiskt perspektiv. Drogen lyfts fram i notiser om narkotikatillslag, intervjuer med poliser och reportage om unga med dåliga erfarenheter. Det är sällan som cannabis beskrivs utifrån en alternativ juridisk ram, säger Josefin Månsson som har forskat om hur svenska medier rapporterar om cannabis.

Läs mer
rss icon

Alkoholnyheter från NordenNyheter

Nordic welfare sparar cookies på din dator.

Läs mer om detta

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet