• "Heroinbehandlingen är ingen ändstation"

    Heroinbehandlingen har starka kontrollmekanismer men ger också mycket frihet. popNAD har besökt en klinik i Hvidovre och träffat Stefan och Kristian. Stefan har inga planer på att sluta sin behandling. Kristian ser den som ett sätt att bli drogfri.

    Läs mer
  • Brukare är ofta där då överdosen sker

    Åtminstone 45 överdoser har behandlats med naloxon som projektet RED LIV har delat ut i Danmark sedan 2013. Många av överdoserna har skett i hemmet och behandlats av en annan brukare. Projektet har utvärderats och kommer att fortsätta arrangera kurser, men det finns lagar som borde ändras för att underlätta utdelningen, säger RED LIV:s koordinatorer.

    Läs mer
  • Nordeuropeiska dödlighetssiffror ska utredas

    Socialstyrelsens statistik över narkotikadödlighet i Sverige skapade rubriker ifjol. Dödligheten hade ökat med en tredjedel på ett år och fördubblats på tio år. Så starkt stigande siffror får en att reagera, säger Håkan Leifman på CAN, som ska starta upp ett nordeuropeiskt projekt om narkotikadödlighetstatistik.

    Läs mer
  • Lik(giltig)het inom behandling kan öka risker

    Sam överdoserade på heroin en och en halv månad efter att han skrevs ut ur behandling. Forskning visar att det finns en förhöjd risk för överdosering efter att en behandling avbryts. Elin Berg utgår från Sams historia i sin studie och frågar sig om det kan finnas inslag i de norska behandlingsystemen som ökar risken för överdosering.

    Läs mer
  • UNGASS: Han för brukarnas talan i New York

    Legalisering, svensk narkotikapolitik, narkotikamötet i New York och framför allt: brukarinflytande. Svenska Brukarföreningens Berne Stålenkrantz, en av Sveriges delegater vid narkotikamötet i New York, berättar vad han anser är viktigt just nu.

    Läs mer

UNGASS: Norge betonar flexibilitet

Norge betonar att konventionerna måste vara fria att tolkas flexibelt. Det är det enda sättet att behålla deras legitimitet och hindra krav på legalisering av droger. Det säger politiska rådgivaren Fredrik Wang Gierløff då han yttrar sig om den norska ståndpunkten inför UNGASS.

Läs mer

UNGASS: Avkriminalisering inget för Danmark

Precis som många andra länder, så betonar även Danmark att FN:s narkotikakonventioner är flexibla. Just därför är avkriminalisering, injektionsrum eller heroinbehandling inte på UNGASS:s dagsordning – de är frågor för de enskilda länderna, säger danska Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V).

Läs mer

UNGASS: Vad handlar det om egentligen?

FN:s extrainsatta möte om narkotika går av stapeln den 19 april i New York. popNAD benar ut vad mötet går ut på, varför det hålls och vad som ska bli resultet.

Läs mer
rss icon

Alkoholnyheter från NordenNyheter

  • jun
    2016
    23

    Sverige: Alkoglass fall för Konsumentverket

    Konsumentverket i Sverige har fått in flera anmälningar mot en landsomfattande reklamkampanj för glass spetsad med alkohol. Glassen räknas inte som dryck och omfattas därför inte av alkohollagen [...]

    • Alkohol och narkotika
    Läs mer
  • jun
    2016
    23

    Danmark: Samband mellan att dricka alkohol och röka hasch

    Sannolikheten för att en tonåring som endast en gång druckit sig berusad också ska testa att röka hasch är 10 gånger så stor jämfört med dem som ännu inte gjort sin alkoholdebut, enligt en ny [...]

    • Alkohol och narkotika
    Läs mer
  • jun
    2016
    23

    Norge: Obligatoriskt med brådskande vård till missbrukare

    Från och med nästa år är det obligatoriskt för de norska kommunerna att ge brådskande vård också till dem som lider av missbruksproblem och mental ohälsa. Med ändringen vill man se till att dess [...]

    • Alkohol och narkotika
    Läs mer
  • jun
    2016
    23

    Sverige: Riksdagen antog ny ANDT-strategi

    I Sverige har riksdagen godkänt en ny strategi för alkohol-, narkotika-, dopings- och tobakspolitiken för åren 2016-2020. Strategin har bland annat kritiserats för att inget uttalat mål om att s [...]

    • Alkohol och narkotika
    Läs mer

Nordic welfare sparar cookies på din dator.

Läs mer om detta

Nordens Välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet