• Medicinstuderande prövar "smarta droger" för att prestera bättre

  En ny studie visar att en av tolv medicinstuderande i Litauen har använt kognitionsförbättrande läkemedel i jakt på bättre studieresultat. Men ger de verkligen bättre resultat? Och vilka är dessa studerande? Forskaren Aistė Lengvenytė skriver om prestationsdroger bland medicinstuderande.

  Läs mer
 • Finland får ny tobakslag - paketen får varningsbilder

  Mentolen ska försvinna, e-cigaretten gör entré och rökning på balkong kan lättare förbjudas. Detta är några av de ändringar som sker då Finlands nya tobakslag träder i kraft den 15 augusti. Den nya lagen införlivar EU:s tobaksdirektiv, som för med sig förändringar inom hela EU, bland annat varningsbilder på paketen.

  Läs mer
 • "E-cigaretten kan vara ett steg mot ett tobaksfritt samhälle"

  Fördelarna med rökare som övergår till e-cigaretter är så stora att de väger tyngre än riskerna, skriver Karl Lund vid norska Folkhelseinsitutt och säger att e-cigaretter borde ses som ett sätt att minska tobaksskador. Stöd finner han i en brittisk rapport som visar att e-cigaretter nästan uteslutande används av personer som har rökt tidigare och vill minska skadorna.

  Läs mer
 • "Heroinbehandlingen är ingen ändstation"

  Heroinbehandlingen har starka kontrollmekanismer men ger också mycket frihet. popNAD har besökt en klinik i Hvidovre och träffat Stefan och Kristian. Stefan har inga planer på att sluta sin behandling. Kristian ser den som ett sätt att bli drogfri.

  Läs mer

Brukare är ofta där då överdosen sker

Åtminstone 45 överdoser har behandlats med naloxon som projektet RED LIV har delat ut i Danmark sedan 2013. Många av överdoserna har skett i hemmet och behandlats av en annan brukare. Projektet har utvärderats och kommer att fortsätta arrangera kurser, men det finns lagar som borde ändras för att underlätta utdelningen, säger RED LIV:s koordinatorer.

Läs mer

Nordeuropeiska dödlighetssiffror ska utredas

Socialstyrelsens statistik över narkotikadödlighet i Sverige skapade rubriker ifjol. Dödligheten hade ökat med en tredjedel på ett år och fördubblats på tio år. Så starkt stigande siffror får en att reagera, säger Håkan Leifman på CAN, som ska starta upp ett nordeuropeiskt projekt om narkotikadödlighetstatistik.

Läs mer

Lik(giltig)het inom behandling kan öka risker

Sam överdoserade på heroin en och en halv månad efter att han skrevs ut ur behandling. Forskning visar att det finns en förhöjd risk för överdosering efter att en behandling avbryts. Elin Berg utgår från Sams historia i sin studie och frågar sig om det kan finnas inslag i de norska behandlingsystemen som ökar risken för överdosering.

Läs mer
rss icon

Alkoholnyheter från NordenNyheter

Nordic welfare sparar cookies på din dator.

Läs mer om detta

Nordens Välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet