• Forskelle i mænds og kvinders fortællinger om cannabisbrug

  Mens rusmiddelstudier traditionelt har fremstillet cannabisbrug som en kønsneutral aktivitet, fokuserer dette studie på, hvorledes man ved at studere forskelle og ligheder i voksne mænds og kvinders fortællinger om deres cannabisbrug, kan få et indblik i, hvorledes kønsnormer er med til at forme brugernes hverdag og i et vist omfang også deres brug af rusmidler.

  Läs mer
 • Alkoholiteollisuus onnistui mainontalobbauksessa Suomessa

  Uuden tutkimuksen mukaan kansainvälinen alkoholiteollisuus pyrkii vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon alkoholisääntelyn torjumiseksi. Suomen liityttyä Euroopan unioniin vuonna 1995 alkoholisääntely on heikentynyt ja kansainvälinen alkoholiteollisuus on pyrkinyt entistä aktiivisemmin Suomen markkinoille. Teollisuus onnistui vesittämään alkoholin mielikuvamainonnan kiellon aggressiivisen lobbauksen avulla.

  Läs mer
 • Alkoholskadade barn mår dåligt i vuxen ålder

  Barn vars mammor dricker alkohol under graviditeten kan födas med hjärnskador som till exempel kan ge svårigheter i skolan och med kompisar. Senare när barnen blir vuxna kan de tidigt grundlagda problemen få konsekvenser för hur de mår och deras möjligheter att leva ett självständigt liv, visar en studie vid Göteborgs universitet.

  Läs mer

Selvkontrol er vigtig for unge muslimske kvinder i en dansk festsammenhæng

For unge kvinder med muslimsk baggrund er det vigtigt at bevare selvkontrol i en festsammenhæng, i modsætning til deres etnisk danske jævnaldrende, viser en undersøgelse ved Aarhus Universitet i Danmark.

Läs mer

”Sorgen efter alkohol- och drogrelaterade dödsfall är speciell”

I Finland har det talats väldigt lite om sorg efter alkohol- och drogrelaterade dödsfall, därför vill ett nätverk av aktörer lyfta upp frågan. När temat togs upp på ett seminarium under de nationella Rusmedelsdagarna var salen fullsatt.

Läs mer

”Användningen av kat kan inte bara förklaras med etnicitet och kultur”

Användningen av kat har i offentligheten i Sverige och Skandinavien beskrivits på ett förenklat sätt och har tacklats som ett socialt problem med kulturella förtecken, enligt Johan Nordgrens färska doktorsavhandling.

Läs mer
rss icon

Alkoholnyheter från NordenNyheter

Nordic welfare sparar cookies på din dator.

Läs mer om detta

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet