Norden: Alkoholkonsumtionen har sjunkit mest i Danmark och Finland

  • Folkhälsa
jan
2017
27

Alkoholkonsumtionen som baserar sig på försäljning har i de nordiska länderna sjunkit mest i Danmark och Finland. Det är ändå fortfarande i dessa länder invånarna dricker mest. År 2014 konsumerades i Danmark 9,5 liter alkohol per invånare över 15 år.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet