Nordisk alkoholfakta

Här hittar du information om konsumtionstrender och alkoholpolitiska händelser i de nordiska länderna. Klicka på flaggorna för att hitta den senaste statistiken och en sammanfattning av landets alkoholpolitik.

   
   
   

Senast uppdaterad

2017-12-18

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet