Forskningsbloggen

 


 


 

Är det OK att säga att droger är kul?

27.10.2015. Får man uttala sig positivt om droger? Julius von Wright ställer sig denna fråga utgående från forskare som kritiserats för att studera brukares positiva erfarenheter av narkotika (och alkohol). Är inte "positiva" erfarenheter lika viktiga som "negativa" för förståelsen av varför så många vill pröva droger?

 

 


 

Hatfylld kärlek - förhållandet mellan forskare och offentligheten

21.8.2015 Amerikanska forskare anser att de borde vara aktivare i den offentliga debatten, men att de samtidigt misstror journalisters förmåga att bedöma och skriva om forskning. En liknande misstro syns ibland också inom forskarkåren: att vara aktiv i debatter kan anses vara oseriöst bland kollegorna. Dessa ingredienser inom ett "känsligt" område som alkohol- och drogpolitiken kan leda röster tystas.

 


 

Fyra språk, en offentlighet

24.6.2015. popNAD har börjat publicera texter på finska och utökar webbplatsens språk till fyra. Redaktör Julius von Wright berättar varför och funderar också på varför popNAD blandar alla språk på en sida.

 

 

 


 

Ebb och flod av inkomna artiklar

16.6.2015. Nordic Studies on Alcohol and Drugs publiceringstakt delar in året i sex intensiva perioder och sex lugna perioder. Däremot följer strömmen av inkomna artiklar inte samma regelbundna mönster.

 

 

 

 


 

Vad författarna tror om expertgranskarna

27.3.2015 Puffar expertgranskarna sina egna artiklar? Eller slaktar de andras forskning för att skjuta ner konkurrensen?

I Forskningsbloggens första inlägg kommenterar Tom Kettunen, redaktör för Nordic Studies on Alcohol and Drugs, antaganden som författare ofta gör om den anonyma expertgranskaren.

 


Senast uppdaterad

2016-11-22

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet