Filtrera på område:

Filtrera efter år:

Tobak

Artiklar om tobak på popNAD

 • Nylansering av tidskriften NAD: Ny visuell profil, ny sajt och nytt förlag

  Årets första nummer av Nordic Studies on Alcohol and Drugs har utkommit, det är första gången tidskriften utkommer på Sage Publishing. Numret är ett specialnummer om åldrande och rusmedel med Sverre Nesvåg som gästredaktör.

  Läs mer
 • Folhelseinstituttet: Norrmän röker och dricker mindre än tidigare

  Enligt rapporten Rusmidler i Norge 2016 minskar användningen av alkohol i Norge. Rapporten visar också att ungas användning av snus håller på att avta.

  Läs mer
 • Utvärdering av NAD: "Ni gör ett mycket bra arbete"

  Tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) får positiv feedback av sina skribenter i en enkätundersökning som utfördes av redaktionen. Korresponderande författare är mycket nöjda med det redaktionella arbetet och uppskattar att NAD är en specialiserad open a [...]

  Läs mer
 • Valvira får munkavle i cigarettvist med Philip Morris

  I Finland pågår ett krig om klickcigaretter. Philip Morris bestrider att den nya tobakslagen förbjuder försäljning av cigaretterna utan en övergångstid och utmanar tillsynsverket Valvira i rätten. Nu har Valvira tagit bort info från deras webbplats och Philip Morris sk [...]

  Läs mer
 • Att förebygga tobak till varje pris?

  Heterosexuella kvinnor som strävar efter att följa skönhetsideal och heterosexuella män som är måna om sin erektion och sexuella prestanda. Maria Normann ser på tobakspaketens nya varningsbilder ur ett normkritiskt perspektiv och kritiserar förebyggande arbete som [...]

  Läs mer
 • Røykere negative til nye forslag om tobakkskontroll

  Norge har en visjon om et tobakksfritt samfunn. For å kunne nå dette målet, har nye tiltak blitt foreslått både fra myndighetenes side og fra frivillige organisasjoner, men mange av forslagene blir møtt med motstand fra røykernes side. Man vil i større grad være avheng [...]

  Läs mer
 • Etiska frågor viktiga i nyanserad tobaksdebatt

  Vilken funktion har cigaretten? Det är en viktig fråga att ställa inom tobakspolitiken, enligt Tove Sohlberg som har forskat om mäns och kvinnors tobaksvanor. Lagstiftning med målet att avnormalisera rökande riskerar att stigmatisera en redan utsatt grupp i samhället.

  Läs mer
 • ”Vem har rätt till staden?”

  Rökförbud i offentliga utomhusmiljöer väcker frågan om vilken betydelse offentliga platser har i samhället. Förbuden signalerar att rökare inte får ta del av dessa allmänna platser, men också att rökare inte är del av allmänheten, skriver Helen Keane.

  Läs mer
 • Finland får ny tobakslag - paketen får varningsbilder

  Mentolen ska försvinna, e-cigaretten gör entré och rökning på balkong kan lättare förbjudas. Detta är några av de ändringar som sker då Finlands nya tobakslag träder i kraft den 15 augusti. Den nya lagen införlivar EU:s tobaksdirektiv, som för med sig förändringar inom [...]

  Läs mer
 • "E-cigaretten kan vara ett steg mot ett tobaksfritt samhälle"

  Fördelarna med rökare som övergår till e-cigaretter är så stora att de väger tyngre än riskerna, skriver Karl Lund vid norska Folkhelseinsitutt och säger att e-cigaretter borde ses som ett sätt att minska tobaksskador. Stöd finner han i en brittisk rapport som visar at [...]

  Läs mer
Föregående Nästa 
Visar 1-10 av 29 träffar

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet