• Våt fadderveke kan påverka alkoholvaner blant studentar

  Norske universitet tek imot nye studentar med ”fadderveka”, eit arrangement som skal fremja sosial integrering. Studentane har det gøy og får nye vener, men spør og om alkohol spelar for stor rolle under arrangementet. Kan det å møta nye studentar med eit arrangement sentrert rundt alkohol påverka personlege drikkevanar og alkoholkulturen, eller gjera sosial integrering vanskeleg for studentar som drikk lite?

  Läs mer
 • Rökningen minskar i Finland

  Det dagliga rökandet bland finländare har minskat sedan 1997. En stor nedgång syns bland de vuxna männen där andelen rökare har minskat från 30 till 19 procent. Utvecklingen har inte varit lika snabb bland kvinnor, visar Tobaksstatistik 2015 som publiceras av Institutet för hälsa och välfärd (THL).

  Läs mer
 • Røykere negative til nye forslag om tobakkskontroll

  Norge har en visjon om et tobakksfritt samfunn. For å kunne nå dette målet, har nye tiltak blitt foreslått både fra myndighetenes side og fra frivillige organisasjoner, men mange av forslagene blir møtt med motstand fra røykernes side. Man vil i større grad være avhengig av forståelse og støtte av røykerne når det gjelder røykeforbud i det offentlige rom, skriver Marianne Lund.

  Läs mer
 • Etiska frågor viktiga i nyanserad tobaksdebatt

  Vilken funktion har cigaretten? Det är en viktig fråga att ställa inom tobakspolitiken, enligt Tove Sohlberg som har forskat om mäns och kvinnors tobaksvanor. Lagstiftning med målet att avnormalisera rökande riskerar att stigmatisera en redan utsatt grupp i samhället.

  Läs mer
 • ”Vem har rätt till staden?”

  Rökförbud i offentliga utomhusmiljöer väcker frågan om vilken betydelse offentliga platser har i samhället. Förbuden signalerar att rökare inte får ta del av dessa allmänna platser, men också att rökare inte är del av allmänheten, skriver Helen Keane.

  Läs mer
 • Barrierer for sygeplejersker for at tale med patienterne om alkohol

  Der er stadig mange barrierer for sygeplejesker for at tale om alkoholforbrug med patienterne på de danske hospitalsafdelinger og måske er sygeplejerskerne i virkeligheden den største barriere for sig selv. Denne undersøgelse viser dog også at sygeplejesker kan trænes til at italesætte alkohol ved at deltage i et screeningsprojekt.

  Läs mer

Kvinners bruk av anabole steroider

For kvinnene er det stor variasjon i hvilke mengder og hvor lenge de har brukt steroider. De fleste er mer forsiktige enn mennene og de bruker stort sett lavere doser, sier Astrid Bjørnebekk ved Universitetet i Oslo. Hun leder en studie som undersøker om langvarig bruk av anabole steroider påvirker hjerne og atferd.

Läs mer

Ruskonsulenten når det dolda alkoholbruket

Stavanger sjukhus har sedan 2010 haft två ruskonsulenter som är anställda med en enda uppgift – att diskutera riskfyllt alkohol- eller drogbruk med patienter som blir inskrivna på somatiska avdelningar. På sju år har antalet samtal ökat tiofaldigt och nu har flera andra sjukhus i Norge startat liknande verksamheter.

Läs mer

Färdighetsträning och individuella lösningar efterlyses

Då mottagningen för substitutionsvård vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå intervjuade sina patienter framkom önskemål om tydligare information om behandlingens regler. Oklarheter ledde till osäkerhet och frustration bland dem som blev utskrivna. Det fick mottagningen att se över sina rutiner.

Läs mer

Kalender

rss icon

Alkoholnyheter från NordenNyheter

Nordic welfare sparar cookies på din dator.

Läs mer om detta

Nordens Välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet