Patienter i substitutionsvård åldras tidigt – många kämpar med existentiella frågor

Två nya norska studier visar att patienter i substitutionsvård åldras betydligt tidigare än den övriga befolkningen. Patientgruppen väntas växa i framtiden, och det ställer speciella krav på sjuk- och hälsovården. Behovet av att utveckla tjänsterna för den här patientgruppen är stort.

Läs mer

Skarp kritik mot förslaget till ny finländsk alkohollag–EU-kommissionen kräver tilläggstid

Responsen på förslaget till en ny finländsk alkohollag är sammanställd och en övervägande del av den är kritisk. – Den största överraskningen var att så många uttalade sig och att så många var kritiska till propositionen i allmänhet, säger Kari Paaso, direktör på Social- och hälsovårdsministeriet i Finland.

Läs mer

Nylansering av tidskriften NAD: Ny visuell profil, ny sajt och nytt förlag

Årets första nummer av Nordic Studies on Alcohol and Drugs har utkommit, det är första gången tidskriften utkommer på Sage Publishing. Numret är ett specialnummer om åldrande och rusmedel med Sverre Nesvåg som gästredaktör.

Läs mer
rss icon

Alkoholnyheter från NordenNyheter

Nordic welfare sparar cookies på din dator.

Läs mer om detta

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet