• Ruskonsulenten når det dolda alkoholbruket

  Stavanger sjukhus har sedan 2010 haft två ruskonsulenter som är anställda med en enda uppgift – att diskutera riskfyllt alkohol- eller drogbruk med patienter som blir inskrivna på somatiska avdelningar. På sju år har antalet samtal ökat tiofaldigt och nu har flera andra sjukhus i Norge startat liknande verksamheter.

  Läs mer
 • Färdighetsträning och individuella lösningar efterlyses

  Då mottagningen för substitutionsvård vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå intervjuade sina patienter framkom önskemål om tydligare information om behandlingens regler. Oklarheter ledde till osäkerhet och frustration bland dem som blev utskrivna. Det fick mottagningen att se över sina rutiner.

  Läs mer
 • Arbetsplatser kan förebygga spelproblem

  Ungefär var tionde person som söker hjälp för spelberoende i Sverige har förskingrat eller stulit från arbetsgivaren. Arbetsplatsen borde ta en aktivare roll i förebyggande av spelproblem, skriver Per Binde som har studerat hur det kunde ske i praktiken.

  Läs mer
 • Medicinstuderande prövar "smarta droger" för att prestera bättre

  En ny studie visar att en av tolv medicinstuderande i Litauen har använt kognitionsförbättrande läkemedel i jakt på bättre studieresultat. Men ger de verkligen bättre resultat? Och vilka är dessa studerande? Forskaren Aistė Lengvenytė skriver om prestationsdroger bland medicinstuderande.

  Läs mer

Finland får ny tobakslag - paketen får varningsbilder

Mentolen ska försvinna, e-cigaretten gör entré och rökning på balkong kan lättare förbjudas. Detta är några av de ändringar som sker då Finlands nya tobakslag träder i kraft den 15 augusti. Den nya lagen införlivar EU:s tobaksdirektiv, som för med sig förändringar inom hela EU, bland annat varningsbilder på paketen.

Läs mer

"E-cigaretten kan vara ett steg mot ett tobaksfritt samhälle"

Fördelarna med rökare som övergår till e-cigaretter är så stora att de väger tyngre än riskerna, skriver Karl Lund vid norska Folkhelseinsitutt och säger att e-cigaretter borde ses som ett sätt att minska tobaksskador. Stöd finner han i en brittisk rapport som visar att e-cigaretter nästan uteslutande används av personer som har rökt tidigare och vill minska skadorna.

Läs mer

Informationsbehov blandt klienter i behandling for alkoholafhængighed

Denne undersøgelse tyder på, at borgere med alkoholafhængighed gerne vil have information om, hvad behandlingen faktisk går ud på og hvad der skal ske undervejs - før de starter behandling.

Läs mer

Kalender

rss icon

Alkoholnyheter från NordenNyheter

Nordic welfare sparar cookies på din dator.

Läs mer om detta

Nordens Välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet