• Valvira får munkavle i cigarettvist med Philip Morris

  I Finland pågår ett krig om klickcigaretter. Philip Morris bestrider att den nya tobakslagen förbjuder försäljning av cigaretterna utan en övergångstid och utmanar tillsynsverket Valvira i rätten. Nu har Valvira tagit bort info från deras webbplats och Philip Morris skickar ut infoblad till tillsynsmyndigheter om att försäljningen är tillåten. Kari Paaso på social- och hälsovårdsministeriet säger att tanken bakom lagen har varit att förbjuda cigaretterna utan övergångstid.

  Läs mer
 • Att förebygga tobak till varje pris?

  Heterosexuella kvinnor som strävar efter att följa skönhetsideal och heterosexuella män som är måna om sin erektion och sexuella prestanda. Maria Normann ser på tobakspaketens nya varningsbilder ur ett normkritiskt perspektiv och kritiserar förebyggande arbete som förstärker normer – något som blir särskilt problematiskt när arbetet riktar sig till unga.

  Läs mer
 • Recovery i Norden: stöd för det sociala i missbruksvården eller onödig import?

  Är recovery-rörelsen en onödig import av tankesätt vi redan länge haft i de nordiska länderna, där sociala insatser betonas i behandlingen. Eller kan vi lära oss något av recovery-rörelsen i en tid då narkotikabruk medikaliseras i allt större utsträckning? Kerstin Stenius skriver om popNAD:s seminarium om recovery som väckte många frågor om vilken riktning missbruksvården har i de nordiska länderna.

  Läs mer
 • Bland poliser och bad life stories: cannabis i svenska medier

  Svenska medier skriver om cannabis ur ett förbudspolitiskt perspektiv. Drogen lyfts fram i notiser om narkotikatillslag, intervjuer med poliser och reportage om unga med dåliga erfarenheter. Det är sällan som cannabis beskrivs utifrån en alternativ juridisk ram, säger Josefin Månsson som har forskat om hur svenska medier rapporterar om cannabis.

  Läs mer

"Svensk alkoholpolitik lugn, men inte stabil"

Det lugn som nu råder i svensk alkoholpolitik är mycket tack vare ett starkt civilsamhälle, skriver Gabriel Romanus i en kommentar till popNAD:s alkoholpolitiska seminarium i Stockholm. Men trots att debatten inte är lika het som i Finland och Island finns det utmaningar även på svensk front, som frågorna om gårdsförsäljning och alkoholreklam.

Läs mer

Alkoholpolitiken tar olika spår i Norden

Den alkoholpolitiska debatten har tagit olika toner i de nordiska länderna. I Finland och Island har argument om sysselsättning och personlig frihet fått styra debatten, medan i den svenska alkoholpolitiken råder status quo. Detta blev tydligt under popNAD:s alkoholpolitiska seminarium Från isländsk geysir till svenskt lugn, som arrangerades den 25 oktober vid Finlands ambassad i Stockholm.

Läs mer

Våt fadderveke kan påverka alkoholvaner blant studentar

Norske universitet tek imot nye studentar med ”fadderveka”, eit arrangement som skal fremja sosial integrering. Studentane har det gøy og får nye vener, men spør og om alkohol spelar for stor rolle under arrangementet. Kan det å møta nye studentar med eit arrangement sentrert rundt alkohol påverka personlege drikkevanar og alkoholkulturen?

Läs mer
rss icon

Alkoholnyheter från NordenNyheter

 • okt
  2016
  26

  Danmark: För mycket alkohol i hemmen

  Omkring 660 000 danskar har barndomsminnen om för mycket alkohol i hemmet. Nästan 20 procent av alla vuxna danskar har alltså som barn eller tonåring bott tillsammans med en person som drack för [...]

  • Alkohol och narkotika
  Läs mer

Nordic welfare sparar cookies på din dator.

Läs mer om detta

Nordens Välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet