English page
 • Nyanlända barn och unga i Norden

  Integrationen av barn, unga och familjer som kommit som flyktingar till de nordiska länderna är en av vårt tids viktigaste utmaningar. Behoven och utmaningarna kan se olika ut i respektive l...

  Läs mer
 • Lärande exempel

  Idébank med exempel på framgångsrikt integrationsarbete runt om i Norden. Här kan du läsa om kommuner som lyckats underlätta för flyktingar och invandrare att komma in i samhället.

  Läs mer
 • Röster från immigranter

  Vi har låtit intervjua immigranter runt om i Norden som kommit som flyktingar och nu är etablerade i det nya hemlandet. Personerna har fått berätta om sina egna erfarenheter och vilka försla...

  Läs mer
 • Gästskribenten

  Här publicerar vi artiklar av inbjudna gästskribenter som forskar kring migration eller arbetar praktiskt med integration i de nordiska länderna.

  Läs mer

Kalender

rss icon

NyheterNyheter

Nordic welfare sparar cookies på din dator.

Läs mer om detta

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet