English page Verkkosivu suomeksi

Filtrera på område:

Filtrera efter år:

Publikationer / Alla områden

 • Pärmbild av ung man som melankoliskt stirrar ut genom fönster

  Hur påverkas du av andras drickande?

  2016-09-21

  Ett betydande antal alkoholrelaterade skador drabbar andra än den som dricker. De negativa effekterna av drickandet innebär att barn och familjer löper särskilt stor risk. För att motverka effek [...]

  • Alkohol och narkotika
  Läs mer
 • Someone has to take charge

  When someone has to take charge

  2016-09-09

  This report is the result of a collaboration between the Nordland Research Institute and the Nordic centre for Welfare and Social Issues project, Youth in the Nordic Region - Mental Health, [...]

  • Arbetsinkludering
  Läs mer
 • Lokalt nytänkande inom missbruksvården

  Lokalt nytänkande inom missbruksvården

  2016-09-08

  Under ett par år har Nordens Välfärdscenter understött utbyte av lokal kunskap inom missbruksvården. Forskare och praktiker från Stavanger, Umeå och Århus kommun har träffats och delat med sig a [...]

  • Alkohol och narkotika
  Läs mer
 • Pärmbild av rapporten Upphandling av missbruksvård i Norden

  Upphandling av missbruksvård i Norden

  2016-08-10

  Nordens Välfärdscenters nya rapport "Upphandling av missbruksvård i Norden" utreder styrning, praxis och erfarenheter gällande upphandling av missbrukstjänster i de nordiska länderna.

  • Alkohol och narkotika
  Läs mer
 • NAD cover 3 volume 33

  32016 Volume 33

  2016-07-05

  "It is obvious that the substance now debated both nationally in some countries and internationally is cannabis. It is difficult in an international forum to discuss how to regulate cannabis, an [...]

  • Alkohol och narkotika
  Läs mer
 • Närbild på två personer som samtalar under ett möte.

  Funktionshindersperspektiv och tillgänglighet i Nordiska ministerrådets verksamhet 2 - Uppföljning 2016

  2016-07-04

  Det pågår ett intensivt och konstruktivt arbete med att förbättra tillgängligheten och stärka funktionshindersperspektivet i Nordiska ministerrådets verksamhet. En hel del har redan gjorts.

  • Funktionshinder
  Läs mer
 • Demens - möjligheter till livskvalitet

  2016-06-28

  Demens har länge antagits ha främst med åldrandet att göra. Steg för steg har dock insikten om att det handlar om en sjukdom ökat. Om det är både vårdpersonal och forskare överens.

  • Välfärdspolitik
  Läs mer
 • En solig dag spelar två ungdomar, varav en i rullstol, någon form av tennisliknande racketsport.

  Norden för alla

  2016-05-31

  Alla människor upplever någon gång i livet att de hindras i mötet med miljö och omgivning. Visionen om ett Norden som i livets alla aspekter är tillgängligt för alla har alltid varit i fokus ino [...]

  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  Läs mer
 • Bild på omslag med flera händer i en ring

  Relationship between young people and welfare services

  2016-05-30

  This report is the result of a collaboration between the Finnish Youth Research Society (FYRS) and the Nordic Centre for Welfare and Social Issues project Young People in the Nordic Region – Men [...]

  • Arbetsinkludering
  Läs mer
 • Bild på tidningens omslag med en leende kille.

  Magasin 2016

  2016-05-30

  I Magasinet presenteras Nordens Välfärdscenters arbetsområden och våra intressanta projekt.

  • Alkohol och narkotika
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
  Läs mer
Föregående Nästa 
Visar 1-10 av 270 träffar

Nordens Välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet