English page Verkkosivu suomeksi

Filtrera på område:

Filtrera efter år:

Publikationer / Alla områden

 • Country Reports Nordic Region

  2017-03-17

  A brief overview about the Nordic countries on population, the proportion of foreign born and asylum seekers.

  • Välfärdspolitik
  Läs mer
 • Welfare technology - tool box

  2017-03-10

  Welfare technology has increasingly been on both the political and media agenda during the last five to seven years. Yet despite this great interest and intensive hype, perhaps not as many new [...]

  • Välfärdsteknologi
  Läs mer
 • Välfärdsteknologi - verktygslåda

  2017-03-10

  Välfärdsteknik har tagit allt mer medial och politisk plats under de senaste 25 åren, men trots det stora intresset och de växande förväntningarna har kanske inte fullt så många nya lösningar [...]

  • Välfärdsteknologi
  Läs mer
 • Velfærdsteknologi - Værktøjskasse

  2017-03-10

  Velfærdsteknologi har fyldt stadig mere både politisk og mediemæssigt over de sidste fem til syv år, men på trods af den store interesse og den stigende hype er der måske ikke helt blevet [...]

  • Välfärdsteknologi
  Läs mer
 • Hyvinvointiteknologia - työkalupakki

  2017-03-10

  Hyvinvointiteknologia on ollut yhä vahvemmin esillä sekä politiikassa että mediassa viimeisten 5–7 vuoden aikana, mutta kasvavasta kiinnostuksesta huolimatta uusia ratkaisuja ei ehkä ole otettu [...]

  • Välfärdsteknologi
  Läs mer
 • Velferðartækni - verkfæri

  2017-03-10

  Á síðustu fimm til sjö árum hefur velferðartækni fengið stöðugt meiri athygli með tilliti til stjórnmála og fjölmiðla, en þrátt fyrir mikinn áhuga og aukna athygli hefur ekki eins mörgum lausnum [...]

  • Välfärdsteknologi
  Läs mer
 • Velferdsteknologi - verktøykasse

  2017-03-10

  Velferdsteknologi har fått stadig mer oppmerksomhet de siste fem til sju årene, både politisk og i media. Men trass i stor interesse og økende begeistring er det egentlig ikke implementert så ma [...]

  • Välfärdsteknologi
  Läs mer
 • Bra lösningar fungerar för alla - om universiell design och välfärdsteknologi

  2017-03-10

  Denne publikation undersøger sammenhæng og synergi mellem to vigtige områder som Nordens velfærdscenter har arbejdet med igennem en årerække: velfærdsteknologi og universel design.

  • Välfärdsteknologi
  Läs mer
 • Local Innovation in Substance Abuse Care

  Local Innovation in Substance Abuse Care

  2017-02-13

  In all of the Nordic countries, the question has been asked how substance abuse treatment and healthcare resources can be better organised in an age when resources are increasingly limited. Is t [...]

  • Alkohol och narkotika
  Läs mer
 • Bild på omslag

  Samhällets mottagande av ensamkommande i Norden

  2017-02-01

  Den här skriften vänder sig till beslutsfattare, forskare och praktiker som arbetar med ensamkommande och andra som vill öka sin kunskap om hur mottagandet organiserats i de nordiska länderna. D [...]

  Läs mer
Föregående Nästa 
Visar 1-10 av 306 träffar

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet