English page Verkkosivu suomeksi

Filtrera på område:

Filtrera efter år:

Publikationer / Alla områden

 • Employment and Disability – How do we make it work?

  2016-09-30

  High employment is the very cornerstone of the Nordic welfare model and vital to the high standard of living in the Nordic region. Work is also important for the identity and development of the [...]

  • Funktionshinder
  Läs mer
 • Employment and Disability – How do we make it work?

  2016-09-30

  Høy sysselsetting er selve hjørnesteinen i den nordiske velferdsmodellen, og avgjørende for den høye levestandarden i Norden. Samtidig bidrar arbeid til identitet og utvikling for enkeltmennesket.

  • Funktionshinder
  Läs mer
 • Pärmbild av ung man som melankoliskt stirrar ut genom fönster

  The ripple effect of alcohol – Consequences beyond the drinker

  2016-09-21

  A significant amount of alcohol-related harm afflicts others than the drinker. The negative effects from drinking puts children and families at particular risk. In order to tackle the effects fr [...]

  • Alkohol och narkotika
  Läs mer
 • Someone has to take charge

  When someone has to take charge

  2016-09-09

  This report is the result of a collaboration between the Nordland Research Institute and the Nordic centre for Welfare and Social Issues project, Youth in the Nordic Region - Mental Health, [...]

  • Arbetsinkludering
  Läs mer
 • Lokalt nytänkande inom missbruksvården

  Lokalt nytänkande inom missbruksvården

  2016-09-08

  Under ett par år har Nordens Välfärdscenter understött utbyte av lokal kunskap inom missbruksvården. Forskare och praktiker från Stavanger, Umeå och Århus kommun har träffats och delat med sig a [...]

  • Alkohol och narkotika
  Läs mer
 • Pärmbild av rapporten Upphandling av missbruksvård i Norden

  Upphandling av missbruksvård i Norden

  2016-08-10

  Nordens Välfärdscenters nya rapport "Upphandling av missbruksvård i Norden" utreder styrning, praxis och erfarenheter gällande upphandling av missbrukstjänster i de nordiska länderna.

  • Alkohol och narkotika
  Läs mer
 • NAD cover 3 volume 33

  32016 Volume 33

  2016-07-05

  "It is obvious that the substance now debated both nationally in some countries and internationally is cannabis. It is difficult in an international forum to discuss how to regulate cannabis, an [...]

  • Alkohol och narkotika
  Läs mer
 • Närbild på två personer som samtalar under ett möte.

  Funktionshindersperspektiv och tillgänglighet i Nordiska ministerrådets verksamhet 2 - Uppföljning 2016

  2016-07-04

  Det pågår ett intensivt och konstruktivt arbete med att förbättra tillgängligheten och stärka funktionshindersperspektivet i Nordiska ministerrådets verksamhet. En hel del har redan gjorts.

  • Funktionshinder
  Läs mer
 • Demens - möjligheter till livskvalitet

  2016-06-28

  Demens har länge antagits ha främst med åldrandet att göra. Steg för steg har dock insikten om att det handlar om en sjukdom ökat. Om det är både vårdpersonal och forskare överens.

  • Välfärdspolitik
  Läs mer
 • En solig dag spelar två ungdomar, varav en i rullstol, någon form av tennisliknande racketsport.

  Norden för alla

  2016-05-31

  Alla människor upplever någon gång i livet att de hindras i mötet med miljö och omgivning. Visionen om ett Norden som i livets alla aspekter är tillgängligt för alla har alltid varit i fokus ino [...]

  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  Läs mer
Föregående Nästa 
Visar 1-10 av 272 träffar

Nordens Välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet