English page Verkkosivu suomeksi

Unge på Kanten - Om inkludering av utsatte ungdommer

  • Arbetsinkludering

Arbeidsløsheten bland unge er betydelig høyere enn den generelle arbeidsløsheten i de nordiske landene. En tiltagende gruppe ungdommer i Norden har stor risiko for et varig utenforskap i forhold til arbeidsliv og samfunn, kanskje for store deler av sitt liv som voksne.

Arbeidsledigheten blant unge mennesker er et varig og strukturelt problem, men den har økt som følge av globale, økonomiske krisen. Den høyeste ungdomsledigheten i Norden har man i Sverige og Finland, der rundt 20 prosent av arbeidsstyrken i alderen 15-24 år er aktive ar-beidssøkere uten arbeid. Det er om lag på EU-gjennomsnittet. Den tilsvarende ungdomsledigheten i 2011 var ca 15 prosent i Danmark og Island og ca 8 prosent i Norge.
Faktagrunnlag om politikk og innsatser for ungdom i de nordiske landene.

Rapporten "Ungdom på kanten: Om inkludering av utsatte ungdommer", går blant annet igjennom aktuelle politiske strategier, programmer og innsatser overfor ungdommer i norden. Det dreier seg om konkrete arbeidsmarkedsinnsatser, utdanningsinnsatser og sosiale innsatser.

Mer om faktaunderlaget:
Politikk og innsatser – ungdom og arbeid: Faktainformasjon fra de nordiske land (.pdf 582 Kb)

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Bjørn Halvorsen, Ole Johnny Hansen, Jenny Tägtström
Publikationsår: 2012
Publicerad: 2012-09-18 12:30:00
ISBN: 978-92-893-2386-4
Språk: Norsk
Antal sidor: 201
Förlag: Nordiska ministerrådet
Nyckelord:
  • Arbetsinkludering
Forside: Skuggan av en flicka på vägg

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet