English page Verkkosivu suomeksi

Fokus på eldre i informasjonssamfunnet

  • Välfärdspolitik

I dag er digital delaktighet en forutsetning for et velfungerende demokrati. Selv om bruker av Internett har økt påtakelig de siste årene, er det fortsatt mange eldre som ikke bruker nettet, særlig blant de eldste fra 75 år og oppover. Dette er bakgrunnen for at Nordens Välfärdscenter tar opp temaet om eldre i informasjonssamfunnet.

Her kan du lese om hvordan situasjonen er i dag og hva som hemmer og hva som fremmer bruk av Internett blant eldre. Mange er ivrige nettbrukere som skaper interessefellesskap på nettet – noe som igjen fører til fysiske møteplasser og økt livskvalitet. Ikke minst skaper det mestring som gjør at eldre på lik linje med alle kan delta i den digitale kommunikasjonen med myndigheter og i samfunnet ellers. Det handler om å inkludere de eldre i informasjonssamfunnet – og for å lykkes med det må de eldre selv tas med i utviklingsarbeidet.

I temaheftet kan du bl.a. lese:

  • Att bli gammal i en ny tid - intervju med fysikprofessorn Bodil Jönsson
  • Netstaten Island på toppen
  • Når teknologien skaber mödessteder
  • Unge slår digital bro over generationsklöften

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Gerd Vidje ; Julius von Wright ; Lasse Winther Wehner ; Magnus Gudnason ; Martina Lybeck ; Nino Simic ; Helena Lagercrantz ; Erland Winterberg
Publikationsår: 2012
Publicerad: 2012-08-31 11:00:00
ISBN: 978-87-7919-068-9
Språk: Skandinavisk
Nummer: 11
Nyckelord:
  • Välfärdspolitik
Eldre man med laptop

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet