English page Verkkosivu suomeksi

Dags för studier - universitet och högskolor i centrum

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder

Nordiska goda exempel på stöd till studenter med funktionsnedsättning under utbildningen och under övergången från utbildning till arbete.

Artikel 24 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som alla nordiska länder har undertecknat, betonar rätten till utbildning på lika villkor. Den nationella funktionshinderpolitiken i de nordiska länderna betonar betydelsen av att personer med funktionsnedsättning ska få stöd under utbildningsperioden och i samband med övergången från utbildning till arbete.

Ett syfte med detta häfte är att ge inspiration och idéer till universitet och högskolor i Norden för att underlätta för studenter med funktionsnedsättning att delta i och genomföra en högre utbildning. Ett annat syfte är att uppmärksamma övergången från utbildning till arbete.

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Maarit Aalto, Elinor Jeanette Olaussen, Helena Lagercrantz, Lasse Winther Wehner, Marianne Smedegaard
Publikationsår: 2014
Publicerad: 2014-05-19 12:00:00
ISBN: 978-87-7919-102-0
Nyckelord:
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
Ung kille och tjej står och pratar

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet