English page Verkkosivu suomeksi

Alkoholopinioner i Norden

  • Folkhälsa

Fyra av de fem nordiska länderna har traditionellt haft en restriktiv alkoholpolitik med statligt monopol, höga priser och begränsad reklam. Under de senaste trettio åren har det ändå skett betydande förändringar i alkoholpolitiken, bland annat på grund av EU och övriga ekonomiska, politiska och sociala frågor.

Alkoholen har gjorts mer lättillgänglig, alkoholpriserna har sänkts samtidigt som alkoholkonsumtionen och de alkoholrelaterade skadorna har ökat. Publikationen Alkoholopinioner i Norden tar reda på hurdan alkoholpolitisk linje nordborna vill ha. Vi söker också svar på hur de ovannämnda förändringarna påverkar befolkningens opinioner och hur olika par­ter går till väga för att få sin röst hörd gällande till exempel pris, reklam och tillgänglighet.

Publikationen innehåller bland annat följande artiklar:

  • Nordborna vill ha en mer restriktiv alkoholpolitik (en text som baserar sig på vetenskapliga artiklar från tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs)
  • Meningsmålingers politiske rolle (skriven av professor emeritus Ottar Hellevik)
  • ”De svagaste alkoholpolitiska åtgärderna populärast bland allmänheten” (intervju med Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten)
  • Tufft att forma folks åsikter (kolumn av Helsingin Sanomats långvariga journalist Marjut Lindberg)
  • Vinspalter i Norge: En vin som passer deg (intervju med Aftenpostens vinskribent Geir Salvesen)

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Gerd Vidje, Jessica Gustafsson, Julius von Wright, Lasse Winther Wehner, Páll Tómas Finnsson, Marjut Lindberg, Nina-Rehn Mendoza, Nino Simic, Ottar Hellevik
Publikationsår: 2014
Publicerad: 2014-01-10 12:00:00
ISBN: 978-87-7919-094-8
Språk: Skandinaviska
Antal sidor: 26
Förlag: Nordens Välfärdscenter
Ort: Helsinki
Nyckelord:
  • Folkhälsa
Glas fyllda med olika drycker

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet