English page Verkkosivu suomeksi

Cash for childcare

Den här översikten jämför systemen av cash for childcare, eller vårdnadsbidrag, i de nordiska länderna. Systemen skiljer sig åt inte bara gällande hur länge de funnits och hur regelsystemen är utformade, utan också gällande hur debatten om vårdnadsbidraget drivits och vilka argument som varit rådande.

Argumenten för vårdnadsbidraget har rört valfrihet och ekonomi, medan argumenten emot har handlat om jämställdhet och försvårad arbetsmarknadssituation för grupper som redan har svårt att skaffa sig en varaktig position på arbetsmarknaden. Båda sidor har talat om barnens bästa; antingen att det är positivt för barn att få vara hemma längre med sina föräldrar, eller som en fara för att vissa barn hamnar efter då förskolestarten försenas.

Även användandet av vårdnadsbidraget ser mycket olika ut där Finland är det land där vårdnadsbidraget används mest. Norge har också haft ett relativt högt användande. Det har dock gått ned, inte minst i samband med en utbyggnad av den offentliga barnomsorgen. Användandet och debatten är starkt kopplat till hur övrig familje- och arbetsmarknadspolitik ser ut i länderna och det är uppenbart att vårdnadsbidragets roll måste tolkas i sitt nationella sammanhang

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Sofie Cedstrand, Ann-Sofie Duvander
Publikationsår: 2012
Publicerad: 2012-11-30 09:30:00
Språk: Svenska
Antal sidor: 25
Förlag: Nordens Välfärdscenter
Omslagsbild: Cash for Childcare

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet