English page Verkkosivu suomeksi

Nordisk kunnskapsbank om frafall i videregående utdanning

  • Arbetsinkludering

Kunskapsbanken samlar goda metoder och exempel för att förebygga skolavhopp och öka chanserna till arbete. Målgruppen är beslutsfattare, forskare, anställda inom skola, arbetsliv, social- och hälsosektorn samt ungdomsorganisationer.

Här finns aktuell forskning och beskrivning av lyckade nordiska projekt som fått fler unga att fullfölja skolan. Kunskapsbanken drivs av Nordens Välfärdscenter på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Nordisk kunskapsbank om frafall i videregående utdanning är en del av Hållbar nordisk välfärd - ett program om nya välfärdslösningar för människor i Norden.


Om Hållbar nordisk välfärd hos Norden.org (nytt fönster)


Logga Kunskapsbanken (nytt fönster)

Om innehållet

På Kunskapsbanken kan du läsa om norska Oppfølgingstjenesten som arbetar med skolfrånvaro direkt på skolorna, om de finska ungdomsverkstäderna och om Uppsala-projektet Hikikomori som är till för unga som slutar gå till skolan och i stället blir alltmer bundna till hemmet. 

På Kunskapsbanken hittar du också artiklar om utbildningssystemen i de nordiska länderna och statistik och fakta om situationen för unga i och utanför studier och arbete.

Närliggande projekt

Projekt inom närliggande områden på Nordens Välfärdscenter:

Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning 

Nordens Barn – Fokus på barn i fosterhem 

Jenny Tägtström

Sidansvarig

Jenny Tägtström

Projektledare

Mobil +46-760 32 17 11

Senast uppdaterad

2015-05-06

Nyckelord

  • Arbetsinkludering

Nordens Välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet