English page Verkkosivu suomeksi

Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete, utbildning

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

Nordens Välfärdscenter projekt "Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete, utbildning" sätter fokus på unga nordbor mellan 16 och 29 år. Syftet är att inspirera och konkretisera för beslutsfattare vad man ska investera i för att förbättra välfärden för Nordens unga.

Mellan 6 – 12 procent av unga mellan 16 och 24 år riskerar ett långvarigt utanförskap i Europa. Denna heterogena grupp kallas i EU sammanhang för NEET (Not in Employment, Education or Training). Unga som hamnar i NEET statistiken har en sammansatt problematik, det kan handla om avbrutna gymnasiestudier, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, läs- och skrivsvårigheter, depressioner, missbruk, problematiska och destruktiva hemförhållanden och mycket annat.

I arbetet med unga som riskerar utanförskap krävs ofta individanpassade motivationsinsatser och tillgång till många metoder.

Samtidigt som NEET-begreppet blir allt mer förekommande, har det också pågått en parallell utveckling av en ökande andel unga människor som beviljas förtidspension på grund av psykisk ohälsa. Projektet Unga in i Norden kommer att producera en nordisk komparativ analys av situationen för unga vuxna som har förtidspensionering.

Psykisk hälsa och skolmiljön

Projektet belyser sambandet mellan ungas psykiska hälsosituation och deras situation i skolan och senare övergång till egen försörjning, och lyfta verksamheter och projekt som visat sig skapa förutsättningar för unga att ta ett steg in i samhället genom antingen studier eller arbete

Filmsamarbete med elever

Projektet resulterade också i ett filmsamarbete mellan Nordlandsforskning och elever från elevföretaget Lightwork Studios UB. De sex korta filmerna handlar om psykisk ohälsa och utanförskap bland unga. Filmerna är finansierade av Nordens välfärdscenter och fylkesmannen (landshövdingen) i Nordland, Norge.

Här kan du se alla sex filmerna.

"Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete, utbildning" bygger på resultat från en nordisk expertkonferens och en nordisk antologi om psykisk ohälsa och förtidspension bland unga som Nordens Välfärdcenter har genomfört och publicerat.

Unga in i Norden

Lidija Kolouh-Söderlund

Sidansvarig

Lidija Kolouh-Söderlund

Projektledare, PhD

.

Mobil +46-76 000 2542

Senast uppdaterad

2017-01-16

Nyckelord

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet