English page Verkkosivu suomeksi

Samer med funktionsnedsättning

  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

Nordens Välfärdscenter har fått i uppdrag av norska Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir, att samordna ett nordiskt övergripande projekt som redovisar levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund och gör en jämförelse med övrig befolkning.

Om projektet

Projektet ska kartlägga målgruppens levnadsförhållanden inom områden som arbete, utbildning, boende och hälsa både i de enskilda länderna och för gruppen i helhet. Nordens Välfärdscenter ska arbeta för att nationella forskningsprojekt får finansiering i Norge, Sverige, Finland och om möjligt även i Ryssland. Forskningsprojekten ska gärna vara både kvantitativa och kvalitativa.

Samisk flagga Eanet dieđut prošeavtta birra

Finsk flagga Vammaiset henkilöt saamelaisella taustalla - yleistietoa projektista

Svensk flagga Mer information om projektet

Storbritanniens flagga People of Sami descent with disabilities


Rapport om levnadsförhållanden bland samer med funktionsnedsättning i Sverige

Ny rapport om samer med funktionsnedsättning

Denna rapport är den andra delrapporten i det nordiska projektet ”Samer med funktionsnedsättning” Det är också en slutrapport för den svenska kvalitativa studien ”Levnadsförhållanden bland samer med funktionsnedsättning i Sverige”.

Syftet med studien är att bidra till utökad kunskap om levnadsförhållanden bland samer med funktionsnedsättning i Sverige, om de önskar någon förändring av dessa förhållanden, samt eventuella genusskillnader i dessa avseenden. 

Ladda ner eller beställ den tryckta rapporten här 


Norsk rapport om samer med funktionsnedsättning

Rapporten "Situasjonen til samer med funksjonsnedsettelser", en delrapport till Nordens Välfärdscenters projekt "Situationen för personer med samisk bakgrund och funktionsnedsättning", lanserades den 25 april 2016 vid ett seminarium i Harstad.

Mer information om seminariet

Här kan du beställa eller ladda ner rapporten

 


En av gutta - på alle plan

Asbjørn Andersen fra Asbjørn Andersen fra Smørfjord
Smørfjord ble syk i polio
da han var syv år gammel.
Asbjørn husker glimtvis fra
da han ble syk. Uten å at
noen fra familien var
med ble 7-åringen sendt
til Østlandske vanførehjem
på Hamar, kun med en
fremmed sykepleier som ledsager.

Läs hela Asbjørn Andersens berättelse här


KONTAKT


Anna DahlbergAnna Dahlberg
Projektledare
+46 70 8298559
 

Senast uppdaterad

2017-03-23

Nyckelord

  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet