English page Verkkosivu suomeksi

Nordiskt integrationssamarbete

  • Välfärdspolitik

Målsättningen för projektet är att stödja de nordiska ländernas arbete med integration av flyktingar och invandrare genom både erfarenhetsutväxling och skapande av ny kunskap.

Det här sker bland annat genom upprättandet av en idébank som ska underlätta koordinationen mellan statliga myndigheter, kommuner, idéburna organisationer och ministerier. Nordens välfärdscenter leder projektet, i tätt samarbete med Nordregio

- Integrationsprogrammet kan anses vara ett av de centralaste tyngdpunktsområdena i det nordiska samarbetet för närvarande, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten.

I dagsläget pågår en kartläggning av befintlig kunskap och forskning om integration med syftet att underlätta för erfarenhetsutbyten och utveckling mellan länderna. Projektet kommer inom kort att presenteras på en egen hemsida. 

Vi kommer även att sammanställa en idébank med lokala exempel från länderna på arbete med asyl- och flyktingmottagande och integration. Det kan handla om verkningsfulla arbetssätt eller metoder eller om effektiv samverkan som gynnar etablering och integration, både på kort och lång sikt. 

Nedan finner du bland annat ett kalendarium med aktuella nordiska konferenser och seminarier inom integrationsområdet, nyttiga länkar samt ett urval av de senaste nyheterna inom nordisk och internationell migrationspolitik.
 


Den 4 maj arrangerar vi ett seminarium i Luleå om hur flyktingar och invandrare kan bli en resurs för landsbygden. 
Läs mer om seminariet

 

Följ oss gärna på Twitter:  

Kristin Marklund

Sidansvarig

Kristin Marklund

Projektledare

+46 70 917 06 03

Senast uppdaterad

2017-03-24

Nyckelord

  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet