English page Verkkosivu suomeksi

CONNECT

 • Välfärdsteknologi

Velfærdsteknologi er i dag i en kritisk fase hvor der skal ske en nødvendig bevægelse væk fra blot at være innovative pilot projekter til at velfærdsteknologi i højere grad bliver en integreret del af den måde offentlige myndigheder levere deres ydelser på.

For at sikre og facilitere denne bevægelse er det nødvendigt at imødegå nogle af de udfrodringer alle de nordiske lande har til fælles:

 • Der findes for mange projekter med meget lidt eller slet intet reelt slutprodukt.
 • Der hersker en generel tendens til at for mange aktører har for stor fokus på blot at deltage, hellere end at sikre at den opsamlede viden integreres og forankres I organisationen.
 • For mange genopfinder stadig hjulet. En udbredt mangel på vidensdeling og en udbredt modvilje imod at acceptere viden opsamlet andetsteds fører til ineffektiv brug af ressourcer.
 • Et svagt fælles nordisk marked for velfærdsteknologi. Der findes et stort potentiale i et fælles nordisk marked på velfærdsteknologiområdet, som i dag er yderst fragmenteret.

Connect: collecting nordic best practice within welfare technology

For at imødegå disse udfordringer vil CONNECT projektet skabe en komplet værktøjskasse, med "best practice" værktøjer til hver nødvendig step i den proces det er at arbejde med velfærdsteknologi.

Igennem en "Bottom-up" tilgang vil CONNECT indsamle "best practice" viden og erfaringer fra ti af de absolut førende nordiske kommuner. Denne viden vil blive brugt til at skabe en proces for hvordan man bedst muligt arbejder med velfærdsteknologi, samt en værktøjskasse til at løse hvert af de trin der findes i en sådan proces. Dette vil både lette adgangen til arbejdet med velfærdsteknologi, men ligeledes sikre at brugerne af disse værktøjer optimere mulighederne for at deres arbejde indenfor området faktisk føre til en succesfuld implementering.

En fælles proces og fælles værktøjer vil ligeledes gøre det lettere for de nordiske kommuner at dele erfaringer og resultater, ikke bare nationalt men ligeledes på tværs af landegrænser. En fælles tilgang vil også være gavnligt for producenter i Norden, da dette vil gøre adgangen til de forskellige nordiske markeder lettere. Hvis alle kommuner har samme tilgang, vil det være lette for producenterne at vide hvilke informationer de offentlige aktører kigger efter – lige meget om det er i det ene eller andet land. En styrkelse af det fælles nordiske marked vil således styrke både udbud og efterspørgsel.

CONNECT projektet har ligeledes en politisk vinkel. Baseret på den enorme erfaring de ti deltagende kommuner har opsamlet i deres arbejder med velfærdsteknologi, vil CONNECT indsamle viden om hvilke udfordringer og problemstillinger, det værende juridisk, strukturelt eller organisatorisk kommuner har mødt. Denne viden samles i en rapport til politikere på alle niveauer. Dette således at fremtidige indsatser på velfærdsteknologiområdet kan målrettes til at have størst mulig effekt.

Processen

Deltagerne har som et led af projektet identificeret "den optimale" process for når man arbejder med velfærdsteknologi. Det er på baggrund af denne proces at værktøjskassen udarbejdes.

Den identificerede proces har 9 trin:

 • Vision
 • Strategy
 • Communication Plan
 • Needs Analysis
 • Marked Screening
 • Evaluation
 • Procurement
 • Implementation
 • Effect Monitoring

Du kan også bidrage til udarbejdelsen af materialet til hvert trin. Click på de aktive links under "Have your say" og mail dine input til projektlederen.

Kontakt

Hvis du ønsker mere information om CONNECT, det nordiske samarbejde eller velfærdsteknologi er du meget velkommen til at kontakte nedenstående.

Dennis C. SøndergårdDennis C. Søndergård
Projektleder Velfærdsteknologi
+46-(0)76 000 35 45
Twitter: VelfærdsteknologiNVC (@teknologiDK)

Dennis C. Søndergård

Sidansvarig

Dennis C. Søndergård

Projektledare Välfärdsteknologi

Mobil +46-76 000 3545

Senast uppdaterad

2015-10-07

Nyckelord

 • Välfärdsteknologi

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet