English page Verkkosivu suomeksi

Projekt

  • Alkohol och narkotika
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi

Alkoholopinioner i Norden, Barnfattigdom och Unga in i Norden – Hälsa, Arbete, Utbildning. Dessa är några av Nordens Välfärdscenters aktuella projekt, alla med anknytning till välfärdsfrågor utifrån ett nordiskt perspektiv.

Vad kan vi lära av varandra? Den frågan försöker Nordens Välfärdscenter besvara i projekten som rör alkohol- och drogfrågor, arbetsinkludering, funktionshindersfrågor, välfärdspolitik och välfärdsteknologi.

Efter avslutat projekt sprider vi information och arbetsredskap vidare till Nordens beslutsfattare och andra sakkunniga. Via seminarier, publikationer och utbildningar skapar vi dialog mellan politiker, forskare och praktiker som befinner sig någonstans mellan Nuuk och Helsingfors.

Avslutade projekt

I menyn till vänster hittar du våra nuvarande projekt. Här kan du läsa mer om våra avslutade projekt.

Ewa Persson Göransson

Sidansvarig

Ewa Persson Göransson

Direktör

Tel. dir. +46-8 545 536 03

Mobil +46-70 642 0048

Senast uppdaterad

2017-03-13

Nyckelord

  • Alkohol och narkotika
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet