English page Verkkosivu suomeksi

Ofrivillig utskrivning från underhållsprogram orättvis enligt patienterna

”För jävlig”. ”Som att bli ställd framför en exekutionspatrull”. ”En dödsdom”. Så beskriver några patienter känslan av att bli ofrivilligt utskrivna från läkemedelsassisterad behandling för heroinmissbruk. Det framkommer i Bengt Svenssons och Magnus Anderssons forskning som studerar patienternas bild av ofrivillig utskrivning.

De patienter som Svensson och Andersson intervjuat beskriver ett kontrastfyllt liv. Patienterna har gått från ett intensivt heroinmissbruk till en förhållandevis harmonisk livssituation under behandlingen, till att återigen kastas tillbaka in i missbruket. Behandlingsperioden medförde en förbättrad psykisk och fysisk hälsa, en bättre boendesituation och bättre relationer med närstående. Det som hände vid utskrivningen var att de allra flesta återgick till samma destruktiva heroinmissbruk som de hade innan behandlingen. Många försökte skapa sina egna underhållsprogram genom att köpa metadon eller buprenorfin på den svarta marknaden. Relationerna till närstående försämrades och många finansierade heroinet med kriminella medel.

De flesta patienter upplevde utskrivningen som orättvis. Patienterna ifrågasatte personalens bedömningar, som de ansåg som felaktiga. En del kritiserade regelsystemet och tyckte att det inte borde vara möjligt att skriva ut människor från en sådan medicinsk vård. Av de 35 patienter som Svensson och Andersson intervjuade, uttryckte 31 av dem missnöje med beslutet.

Socialstyrelsen har rätten att utestänga patienter som bryter mot reglerna. Bland annat frånvaro från behandlingen, återfall i missbruk och manipulerade urinprov kan räcka som skäl för utskrivning. Då en patient har blivit utskriven har han eller hon inte möjlighet att söka sig till ett nytt program under tre månader – och då placeras han eller hon sist i kön. Det här medför att patienter inte kan söka sig till andra underhållsprogram om de hamnar i konflikt med sin vårdgivare.

Svensson och Andersson påpekar att Socialstyrelsens utskrivningskrav blir såväl medicinskt som etiskt problematisk, eftersom patienterna har fått en mycket beroendeframkallande medicinering. Patienterna får alltså en fysiologisk bundenhet till programmet.

Läs det svenska utkastet av Svensson och Anderssons artikel ”Involuntary discharge from medication-assisted treatment for people with a heroin addiction – patient’s experiences and interpretations”. Artikeln publiceras i NAD 2/2012.

Senast uppdaterad

2014-09-18

Nordens Välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet