English page Verkkosivu suomeksi

Välfärdsteknologi

Velfærdsteknologi, herunder hjælpemidler og tilgængelighed, er brugerorienterede teknologier, der giver understøttelse og forstærkning af f.eks. tryghed, sikkerhed, daglige gøremål, inkludering på arbejdsmarkedet og mobilitet i den daglige færden i og uden for boligen. Velfærdsteknologi er især rettet mod ældre mennesker, personer med kroniske sygdomme samt borgere med funktionsnedsættelser. Det er endvidere et vigtigt redskab for pårørende og de personalegrupper, der yder velfærdsydelser til borgerne.

Den nordiske spidskompetence med hensyn til at anvende teknologi på velfærdsområdet er et vigtigt udviklingsområde, både i forhold til de nationale anvendelser og til udviklingen af nye eksportmuligheder.

Den demografiske udvikling og globaliseringen skaber et tvingende behov for, at de nordiske lande anvender nye og mere effektive arbejdsmetoder og ny teknologi indenfor velfærdsområdet for at sikre, at stadigt færre ansatte fortsat skal kunne levere kvalitetsydelser til stadig flere brugere. Uønskede etiske problemer skal håndteres således at teknologien fra begyndelsen udvikles på brugernes præmisser.

Nordisk samarbejde om
teknologi til velfærd

Et effektivt og innovativt nordisk samarbejde indenfor dette område vil i en globaliseret verden medvirke til at fastholde og videreudvikle de nordiske landes førerposition på området, og bidrage til at videreudvikle og fastholde den nordiske velfærdsmodel. Dette sker ved at opbygge et dynamisk samarbejde imellem innovative nordiske miljøer på forskellige nøgleområder, hvor de nye teknologiske muligheder har størst effekt og betydning.

På den baggrund er velfærdsteknologi et prioriteret arbejdsområde for Nordens Välfärdscenter og et vigtigt element i mange af de opgaver, Nordens Välfärdscenter løser på nordisk plan.


Aktuellt arbete

CONNECT

 • CONNECT-projektet vil skabe en komplet værktøjskasse, med "best practice" værktøjer til hver nødvendig step i den proces det er at arbejde med velfærdsteknologi.
  Om CONNECT

Nordisk tænketank for velfærdsteknologi

 • Tænketanken blev nedsat i 2014 af Nordens välfärdscenter. Tænketanken vil hvert år behandler et problematisk emne indenfor velfærdsteknologien og herefter udgive en lille publikation med anbefalinger til hvorledes denne problemstilling bedst muligt overkommes på Nordisk niveau.
  Om Nordisk tænketank
rss icon

Alkoholnyheter från NordenNyheter

Senaste NADPublikationer

 • Ung man som sitter vid havet och ler

  Magasin 2017

  2017-05-03

  Magasinet presenterar Nordens välfärdscenters arbetsområden, projekt och annan verksamhet.

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
  Läs mer
 • Welfare technology - tool box

  2017-03-10

  Welfare technology has increasingly been on both the political and media agenda during the last five to s[...]

  • Välfärdsteknologi
  Läs mer
 • Välfärdsteknologi - verktygslåda

  2017-03-10

  Välfärdsteknik har tagit allt mer medial och politisk plats under de senaste 25 åren, men trots det stora[...]

  • Välfärdsteknologi
  Läs mer

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet