English page Verkkosivu suomeksi

Välfärdsteknologi

Velfærdsteknologi, herunder hjælpemidler og tilgængelighed, er brugerorienterede teknologier, der giver understøttelse og forstærkning af f.eks. tryghed, sikkerhed, daglige gøremål, inkludering på arbejdsmarkedet og mobilitet i den daglige færden i og uden for boligen. Velfærdsteknologi er især rettet mod ældre mennesker, personer med kroniske sygdomme samt borgere med funktionsnedsættelser. Det er endvidere et vigtigt redskab for pårørende og de personalegrupper, der yder velfærdsydelser til borgerne.

Välfärdsteknologi

Den nordiske spidskompetence med hensyn til at anvende teknologi på velfærdsområdet er et vigtigt udviklingsområde, både i forhold til de nationale anvendelser og til udviklingen af nye eksportmuligheder.

Den demografiske udvikling og globaliseringen skaber et tvingende behov for, at de nordiske lande anvender nye og mere effektive arbejdsmetoder og ny teknologi indenfor velfærdsområdet for at sikre, at stadigt færre ansatte fortsat skal kunne levere kvalitetsydelser til stadig flere brugere. Uønskede etiske problemer skal håndteres således at teknologien fra begyndelsen udvikles på brugernes præmisser.

Nordisk samarbejde om
teknologi til velfærd

Et effektivt og innovativt nordisk samarbejde indenfor dette område vil i en globaliseret verden medvirke til at fastholde og videreudvikle de nordiske landes førerposition på området, og bidrage til at videreudvikle og fastholde den nordiske velfærdsmodel. Dette sker ved at opbygge et dynamisk samarbejde imellem innovative nordiske miljøer på forskellige nøgleområder, hvor de nye teknologiske muligheder har størst effekt og betydning.

På den baggrund er velfærdsteknologi et prioriteret arbejdsområde for Nordens Välfärdscenter og et vigtigt element i mange af de opgaver, Nordens Välfärdscenter løser på nordisk plan.


Projekt

CONNECT

CONNECT-projektet vil skabe en komplet værktøjskasse, med "best practice" værktøjer til hver nødvendig step i den proces det er at arbejde med velfærdsteknologi.

Link til Connect

 

Nordisk Tænketank for Velfærdsteknologi

Tænketanken blev nedsat i 2014 af Nordens Välfärdscenter. Tænketanken vil hvert år behandler et problematisk emne indenfor velfærdsteknologien og herefter udgive en lille publikation med anbefalinger til hvorledes denne problemstilling bedst muligt overkommes på Nordisk niveau.

 Nordic Thinktank for Welfare Technology

rss icon

Alkoholnyheter från NordenNyheter

 • dec
  2016
  20

  Vi vill bli bättre för dig!

  Vi vill göra vår hemsida bättre för dig som besökare. Ge oss fem minuter och besvara vår enkät.

  • Alkohol och narkotika
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
  Läs mer
 • dec
  2016
  13

  Nyhetsbrevet Nordic Welfare 9/2016 ute nu!

  Nordiskt samarbete om integration, välfärdsteknologi och demens och ungas psykiska hälsa. Det är några a [...]

  • Alkohol och narkotika
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
  Läs mer
 • dec
  2016
  7

  Seminarium om framtidens vård av demenssjuka

  Hur kan vi använda välfärdsteknologi för att skapa en enklare vardag för demenssjuka, anhöriga och [...]

  • Funktionshinder
  • Välfärdsteknologi
  Läs mer

Kurser och konferenser

 • Workshop, demens och välfärd

  2017-01-262017-01-26

  Hur kan vi använda välfärdsteknologi för att skapa en enklare vardag för demenssjuka, anhöriga och [...]

  • Funktionshinder
  • Välfärdsteknologi
  Läs mer

Senaste NADPublikationer

 • Welfare Technology and Chronic Illnesses, unleashing the hidden potentital

  2016-11-29

  Looking at the political agenda for health and welfare across the five Nordic countries will reveal that[...]

  • Välfärdsteknologi
  Läs mer
 • Velfærdsteknologi og uddanelse af personale

  2016-11-29

  Välfärdsteknologi är något som berör allt fler människors vardag i takt med att många kommuner implemente[...]

  • Välfärdsteknologi
  Läs mer
 • Bild på tidningens omslag med en leende kille.

  Magasin 2016

  2016-05-30

  I Magasinet presenteras Nordens Välfärdscenters arbetsområden och våra intressanta projekt.

  • Alkohol och narkotika
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
  Läs mer

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet