English page Verkkosivu suomeksi

Välfärdspolitik

Den nordiska välfärdsmodellen, dess utmaningar och utveckling är centralt i Nordens Välfärdscenters arbete.

Välfärdspolitik

Många faktorer påverkar utvecklingen av den nordiska välfärden. En större internationell konkurrens och globalisering samt de demografiska förändringarna hör till de viktigaste bakgrundsfaktorerna. Synen på vad som är statens eller det allmännas ansvar och vad som är brukarorganisationers, föreningars och individers ansvar har under åren förändrats och tar sig också olika uttryck i de olika nordiska länderna. Den nordiska välfärdsmodellen står därmed inför många utmaningar med tanke på framtiden. Nordens Välfärdscenter skall bidra till denna utveckling bland annat genom att peka på centrala frågeställningar och göra dem till föremål för diskussioner, genomföra mindre forsknings- och utvecklingsprojekt och arbeta med information.

Projekt

Nordens Barn - Fokus på barn i familjehem

Barnfattigdom

Tidiga insatser för familjer och barn

NOFAM-nätverket

Kvalitet i äldreomsorgen


rss icon

Alkoholnyheter från NordenNyheter

Illustration på tjej som sitter ihopkrupen

Nordens Barn - Fokus på barn i fosterhem

  Turné i de nordiska länderna Under 2015 besöker vi de nordiska länderna med vår seminarieturné där vi sätter fokus på barn i fosterhem. Vi lyft[...]

Läs mer

Senaste NADPublikationer

 • Omslagsbild till rapporten "Insatser mot barnfattigdom", pappa i samtal med sin son.

  Insatser mot barnfattigdom

  2016-04-07

  Den nordiska välfärdsmodellen möjliggör en bra levnadsstandard för de flesta nordbor. Men inte alla. Unde[...]

  • Välfärdspolitik
  Läs mer
 • The picture shows several hands working with documents.

  What are the neighbours doing? - Strategic Disability Policy in the Nordic region

  2016-03-01

  The Nordic countries as well as Faroe Islands, Greenland and Åland are working on inclusion of and[...]

  • Alkohol och narkotika
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
  Läs mer
 • Bilden är en genrebild som föreställer två män under ett möte.

  Möten för alla

  2016-02-20

  Det nordiska samarbetet består till stor del av en mängd olika stora och små möten. I dessa möten skapar [...]

  • Alkohol och narkotika
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
  Läs mer

Nordens Välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet