English page Verkkosivu suomeksi

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder skapades genom ett beslut av de nordiska samarbetsministrarna den 10 september 2012. Rådet lyder under Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik men har en rådgivande funktion för alla sektorer i Nordiska ministerrådet.

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

Rådets rådgivande funktion innebär att det bidrar med expertkunskap och att det konsulteras/hörs vid beredning av funktionshindersfrågor. Rådet får uppdrag från Nordiska ministerrådet men har rätt att på eget initiativ lyfta frågor och uppgifter som Rådet finner viktiga i det nordiska samarbetet på funktionshindersområdet.
Rådet består av åtta experter på funktionshindersfrågor och åtta representanter för funktionshindersorganisationerna i Norden. Experterna nomineras av respektive nordiskt land och självstyrande område. Representanterna för funktionshindersorganisationerna nomineras av ländernas paraplyorganisationer.

Flag of Great BritainAbout the Council


 

ARTIKLAR

Funktionshindersperspektiv i nordiskt samarbete om FN:s Agenda 2030

Gruppbild på funktionhinderrådetFN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling antogs i december 2015 och nu arbetar Nordiska ministerrådets expertgrupp för hållbar utveckling på ett eventuellt nytt nordiskt program som kan stödja implementeringen av de globala målen. 

Svensk flagga Läs mer på svenska


 

Intensivt halvår speglas i rapport

Funktionshindersperspektivet var tydligt när det finska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet hade kick-off-event i Åbo. Bland annat föreslogs att funktionshindersrådet skulle erbjudas en plats i expertgruppen för det treåriga projektet "Öppna och innovativa Norden med välmående människor 2020".

Halvårsrapporten kan du ladda ner här


 

FN-konvention hyllar mänsklig mångfald men långt kvar till förverkligande

Portrait of Ms Lisa Waddington.Det var en lång väg från idé till formulering av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning men det målet är nått. Nu återstår det ännu en lång väg innan konventionens intentioner förverkligas.

Svensk flagga Läs mer på svenska

Storbritanniens flagga Read more in English


 

Projektledare

för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder


Bild på Maria MontefuscoMaria 
Montefusco
Projektledare
+46 76 1992807
Epost: 

rss icon

Alkoholnyheter från NordenNyheter

Kurser och konferenser

Senaste NADPublikationer

 • Local Innovation in Substance Abuse Care

  Local Innovation in Substance Abuse Care

  2017-02-13

  In all of the Nordic countries, the question has been asked how substance abuse treatment and healthcare[...]

  • Alkohol och narkotika
  Läs mer
 • Bild på omslag

  Samhällets mottagande av ensamkommande i Norden

  2017-02-01

  Den här skriften vänder sig till beslutsfattare, forskare och praktiker som arbetar med ensamkommande och[...]

  Läs mer
 • Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder - årsrapport 2016

  2017-01-24

  Under 2016 togs flera nya initiativ och en viktig milstolpe passerades när alla nordiska länder till slut[...]

  Läs mer

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet