English page Verkkosivu suomeksi

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder skapades genom ett beslut av de nordiska samarbetsministrarna den 10 september 2012. Rådet lyder under Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik men har en rådgivande funktion för alla sektorer i Nordiska ministerrådet.

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

Rådets rådgivande funktion innebär att det bidrar med expertkunskap och att det konsulteras/hörs vid beredning av funktionshindersfrågor. Rådet får uppdrag från Nordiska ministerrådet men har rätt att på eget initiativ lyfta frågor och uppgifter som Rådet finner viktiga i det nordiska samarbetet på funktionshindersområdet.
Rådet består av åtta experter på funktionshindersfrågor och åtta representanter för funktionshindersorganisationerna i Norden. Experterna nomineras av respektive nordiskt land och självstyrande område. Representanterna för funktionshindersorganisationerna nomineras av ländernas paraplyorganisationer.

Flag of Great BritainAbout the Council


ARTIKLAR

FN-konvention hyllar mänsklig mångfald men långt kvar till förverkligande

Portrait of Ms Lisa Waddington.Det var en lång väg från idé till formulering av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning men det målet är nått. Nu återstår det ännu en lång väg innan konventionens intentioner förverkligas.

Svensk flagga Läs mer på svenska

Storbritanniens flagga Read more in English


Seminariet om fri rörlighet speglas i film

Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten står i talarstolen framför en skärm som visar introbilden till seminariet Fri rörlighet och funktionshinder

Seminariet Fri rörlighet och funktionshinder, som ägde rum i Köpenhamn den 13 oktober 2015, har blivit en film. Avsikten är att stärka arbetet för ökad mobilitet över de nordiska gränserna och motverka gränshinder. Mer information om bl.a. filmen finns på den nya hemsidan för projektet "Fri rörlighet och funktionshinder".

Här kan du se filmen

Projektet "Fri rörlighet och funktionshinder"


 

Projektledare

för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder


Bild på Maria MontefuscoMaria 
Montefusco
Projektledare
+46 76 1992807
Epost: 

rss icon

Alkoholnyheter från NordenNyheter

Kurser och konferenser

Senaste NADPublikationer

 • Omslag till rapporten Päihdepalvelujen hankinnat Pohjoismaissa

  Päihdepalvelujen hankinnat Pohjoismaissa

  2016-05-10

  Pohjoismainen hyvinvointikeskus on julkaissut selvityksen päihdepalvelujen hankintojen ohjauksesta,[...]

  • Alkohol och narkotika
  Läs mer
 • Projektrapportens omslag

  Situasjonen til samer med funksjonsnedsettelse

  2016-04-22

  Denna kvalitativa studie är såväl slutrapport i det norska forskningsprojektet «Mennesker med[...]

  • Funktionshinder
  Läs mer
 • Omslagsbild till rapporten "Insatser mot barnfattigdom", pappa i samtal med sin son.

  Insatser mot barnfattigdom

  2016-04-07

  Den nordiska välfärdsmodellen möjliggör en bra levnadsstandard för de flesta nordbor. Men inte alla. Unde[...]

  • Välfärdspolitik
  Läs mer

Nordens Välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet