English page Verkkosivu suomeksi

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder skapades genom ett beslut av de nordiska samarbetsministrarna den 10 september 2012. Rådet lyder under Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik men har en rådgivande funktion för alla sektorer i Nordiska ministerrådet.

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

Rådets rådgivande funktion innebär att det bidrar med expertkunskap och att det konsulteras/hörs vid beredning av funktionshindersfrågor. Rådet får uppdrag från Nordiska ministerrådet men har rätt att på eget initiativ lyfta frågor och uppgifter som Rådet finner viktiga i det nordiska samarbetet på funktionshindersområdet.
Rådet består av åtta experter på funktionshindersfrågor och åtta representanter för funktionshindersorganisationerna i Norden. Experterna nomineras av respektive nordiskt land och självstyrande område. Representanterna för funktionshindersorganisationerna nomineras av ländernas paraplyorganisationer.

Flag of Great BritainAbout the Council


 

ARTIKLAR

Intensivt halvår speglas i rapport

Funktionshindersperspektivet var tydligt när det finska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet hade kick-off-event i Åbo. Bland annat föreslogs att funktionshindersrådet skulle erbjudas en plats i expertgruppen för det treåriga projektet "Öppna och innovativa Norden med välmående människor 2020".

Halvårsrapporten kan du ladda ner här


 

FN-konvention hyllar mänsklig mångfald men långt kvar till förverkligande

Portrait of Ms Lisa Waddington.Det var en lång väg från idé till formulering av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning men det målet är nått. Nu återstår det ännu en lång väg innan konventionens intentioner förverkligas.

Svensk flagga Läs mer på svenska

Storbritanniens flagga Read more in English


 

Projektledare

för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder


Bild på Maria MontefuscoMaria 
Montefusco
Projektledare
+46 76 1992807
Epost: 

rss icon

Alkoholnyheter från NordenNyheter

Kurser och konferenser

Senaste NADPublikationer

 • Employment and Disability – How do we make it work?

  2016-09-30

  High employment is the very cornerstone of the Nordic welfare model and vital to the high standard of liv[...]

  • Funktionshinder
  Läs mer
 • Employment and Disability – How do we make it work?

  2016-09-30

  Høy sysselsetting er selve hjørnesteinen i den nordiske velferdsmodellen, og avgjørende for den høye[...]

  • Funktionshinder
  Läs mer
 • Pärmbild av ung man som melankoliskt stirrar ut genom fönster

  The ripple effect of alcohol – Consequences beyond the drinker

  2016-09-21

  A significant amount of alcohol-related harm afflicts others than the drinker. The negative effects from[...]

  • Alkohol och narkotika
  Läs mer

Nordens Välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet