English page Verkkosivu suomeksi

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder skapades genom ett beslut av de nordiska samarbetsministrarna den 10 september 2012. Rådet lyder under Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik men har en rådgivande funktion för alla sektorer i Nordiska ministerrådet.

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

Rådets rådgivande funktion innebär att det bidrar med expertkunskap och att det konsulteras/hörs vid beredning av funktionshindersfrågor. Rådet får uppdrag från Nordiska ministerrådet men har rätt att på eget initiativ lyfta frågor och uppgifter som Rådet finner viktiga i det nordiska samarbetet på funktionshindersområdet.
Rådet består av åtta experter på funktionshindersfrågor och åtta representanter för funktionshindersorganisationerna i Norden. Experterna nomineras av respektive nordiskt land och självstyrande område. Representanterna för funktionshindersorganisationerna nomineras av ländernas paraplyorganisationer.

Flag of Great BritainAbout the Council


 

ARTIKLAR

Intensivt halvår speglas i rapport

Funktionshindersperspektivet var tydligt när det finska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet hade kick-off-event i Åbo. Bland annat föreslogs att funktionshindersrådet skulle erbjudas en plats i expertgruppen för det treåriga projektet "Öppna och innovativa Norden med välmående människor 2020".

Halvårsrapporten kan du ladda ner här


 

FN-konvention hyllar mänsklig mångfald men långt kvar till förverkligande

Portrait of Ms Lisa Waddington.Det var en lång väg från idé till formulering av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning men det målet är nått. Nu återstår det ännu en lång väg innan konventionens intentioner förverkligas.

Svensk flagga Läs mer på svenska

Storbritanniens flagga Read more in English


 

Projektledare

för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder


Bild på Maria MontefuscoMaria 
Montefusco
Projektledare
+46 76 1992807
Epost: 

rss icon

Alkoholnyheter från NordenNyheter

Kurser och konferenser

Senaste NADPublikationer

 • Welfare Technology and Chronic Illnesses, unleashing the hidden potentital

  2016-11-29

  Looking at the political agenda for health and welfare across the five Nordic countries will reveal that[...]

  • Välfärdsteknologi
  Läs mer
 • Velfærdsteknologi og uddanelse af personale

  2016-11-29

  Välfärdsteknologi är något som berör allt fler människors vardag i takt med att många kommuner implemente[...]

  • Välfärdsteknologi
  Läs mer
 • When society does not see, hear or understand

  2016-11-28

  The United Nations, The Council of Europe and the EU have, in conventions, action plans and various[...]

  • Funktionshinder
  Läs mer

Nordens Välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet