English page Verkkosivu suomeksi

Stödordningen

Nordens Välfärdscenters stödordning syftar till att stimulera nordiskt samarbete mellan funktionshindersorganisationerna.

Medlen ska bidra till att funktionshindrades organisationer i Norden har möjlighet att mötas, samarbeta, utveckla projekt eller bygga upp samarbete med motsvarande organisationer i Estland, Lettland, Litauen och Nordvästryssland.

Aktiviteten ska på något sätt främja funktionshindrades intressen i samhället. 

Därför är det möjligt att få stöd för:

  • Nordiska möten och konferenser med deltagare från minst tre nordiska länder eller självstyrda områden.
  • Samarbetsprojekt mellan nordiska organisationer och organisationer från Estland, Lettland, Litauen och Nordvästryssland.
  • Styrelsemöten i samnordiska organisationer eller samarbetsforum. 

Sista ansökningsdag är 20:e november 2016.

 

Stöd till aktiviteter under 2016

Efter rekommendation från den särskilda beredningsgruppen med representanter för Handikapporganisationernas Nordiska Råd, har Nordens Välfärdscenter beslutat att bevilja 1 550 000 SEK för funktionshindersorganisationers nordiska samarbete under år 2016 till 33 organisationer. Den sökta totalsumman uppgick till ca 3,5 miljoner SEK.

Här kan du läsa vilka organisationer som har beviljats stöd för 2016. (.pdf 145 kB)


KONTAKT:

Lars Rottem Krangnes 
Prosjektleiar/Project manager 
Mobil +46 (0) 70 562 45 30

Senast uppdaterad

2017-02-01

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet