English page Verkkosivu suomeksi

Arbetsinkludering

Inkludering på arbejdsmarkedet af marginaliserede grupper er et af Nordens Velfærdscenters satsningsområder. Inkludering på arbejdsmarkedet af vanskeligt stillede grupper er et vigtigt tema i alle de nordiske lande og et tema, der har stor politisk bevågenhed. Gennem de senere år er der i de nordiske lande gennemført mange initiativer med det formål at inkludere marginaliserede grupper på arbejdsmarkedet.

Arbetsinkludering

Det har været oplagt at etablere nordisk samarbejde om dette emne. Hvad kan de nordiske lande lære af hinanden? Og hvad kan andre lande lære af Norden? Denne problemstilling rækker jo langt ud over de nordiske landes grænser.
 
Problemstillinger såsom overgangen fra skole til arbejde, unge ”dropouts” og risikoen for at miste en hel generation på arbejdsmarkedet, vil have stærkt fokus i Nordens Velfærdscenters arbejde. Personer, der står uden for arbejdsmarkedet, risikerer at få det endnu vanskeligere. Det kan være personer, der har særlige problemer med at komme tilbage i arbejde efter lang tids arbejdsløshed, sygdom eller af andre årsager, og som følgelig er særligt udsatte for uønsket tidlig afgang fra arbejdslivet. Mange individer i disse grupper ender let som modtagere af førtidspension. En langvarig eller permanent udelukkelse fra arbejdsmarkedet har store personlige, samfundsmæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser og forskning med henblik på metodeudvikling og andre tiltag til støtte for udvikling af praksisfeltet er afgørende. Her har Nordens Velfærdscenter en vigtig rolle at spille på den nordiske arena.

Projekt

Nordisk kunskapsbank om skolavhopp

Unga in i Norden - Hälsa, Arbete, Utbildning

Arkiv

Back on Track - Lyckade insatser i kampen mot Nordens ungdomsarbetslöshet

Inkludering av utsatta grupper på arbetsmarknaden i de nordiska länderna

Presentationer från tidigare seminarier

rss icon

Alkoholnyheter från NordenNyheter

Kurser och konferenser

Senaste NADPublikationer

 • Someone has to take charge

  When someone has to take charge

  2016-09-09

  This report is the result of a collaboration between the Nordland Research Institute and the Nordic centr[...]

  • Arbetsinkludering
  Läs mer
 • Bild på omslag med flera händer i en ring

  Relationship between young people and welfare services

  2016-05-30

  This report is the result of a collaboration between the Finnish Youth Research Society (FYRS) and the No[...]

  • Arbetsinkludering
  Läs mer
 • Bild på tidningens omslag med en leende kille.

  Magasin 2016

  2016-05-30

  I Magasinet presenteras Nordens Välfärdscenters arbetsområden och våra intressanta projekt.

  • Alkohol och narkotika
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
  Läs mer

Nordens Välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet