English page Verkkosivu suomeksi

Arbetsinkludering

Under temat arbetsinkludering arbetar Nordens välfärdscenter med att belysa situationen för utsatta grupper på och utanför arbetsmarknaden i de nordiska länderna. Unga, äldre och personer med funktionsnedsättningar är grupper som är i fokus för vårt arbete.

Nordens välfärdscenter arbetar med att främja kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och att skapa mötesplatser mellan relevanta aktörer i de nordiska länderna. Vi lyfter goda exempel, diskuterar gemensamma utmaningar och tar fram rekommendationer.

Utbildning är ett av de områden som belyses under temat arbetsinkludering, främst gäller det för den yngre målgruppen. Ett projekt på detta tema är:
Funktionshinder är en annan viktig aspekt som återkommer
i vårt arbete, bland annat med koppling till förtidspension.
I många länder ökar andelen personer som mottar förtidspension. I en nordisk/västlig kontext framhålls unga med psykisk ohälsa som en särskilt utsatt grupp. Ett projekt på detta tema är:
Diskrimineringen av äldre arbetstagare är alltför vanligt förekommande och försvårar för den enskilde att hitta och behålla ett arbete, men innebär också att samhället går miste om skatteintäkter. Ett projekt på detta tema är:


Samarbeten och nätverk

Vi arrangerar konferenser, håller presentationer och stödjer nätverk. Under temat arbetsinkludering deltar och samverkar vi med det nordiska forskningsnätverket Unge i risiko.
Nordens välfärdscenter deltar också som medlem i styrgruppen för Temagruppen Unga i arbetslivet.

rss icon

Alkoholnyheter från NordenNyheter

Senaste NADPublikationer

 • Ung man som sitter vid havet och ler

  Magasin 2017

  2017-05-03

  Magasinet presenterar Nordens välfärdscenters arbetsområden, projekt och annan verksamhet.

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
  Läs mer
 • Sjukskrivning och genus i Norden

  2017-01-02

  Nordens välfärdscenters skrift Sjukskrivning och genus i Norden - vad vi vet och vad vi inte vet är en[...]

  • Arbetsinkludering
  • Välfärdspolitik
  Läs mer
 • Anbefalinger: Unge inn i Norden – psykisk helse, arbeid, utdanning

  2016-12-23

  Hva må beslutningstakere i de nordiske landene investere i for å forbedre velferden for Nordens ungdommer?

  • Arbetsinkludering
  Läs mer

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet