English page Verkkosivu suomeksi

Arbetsinkludering

Inkludering på arbejdsmarkedet af marginaliserede grupper er et af Nordens Velfærdscenters satsningsområder. Inkludering på arbejdsmarkedet af vanskeligt stillede grupper er et vigtigt tema i alle de nordiske lande og et tema, der har stor politisk bevågenhed. Gennem de senere år er der i de nordiske lande gennemført mange initiativer med det formål at inkludere marginaliserede grupper på arbejdsmarkedet.

Arbetsinkludering

Det har været oplagt at etablere nordisk samarbejde om dette emne. Hvad kan de nordiske lande lære af hinanden? Og hvad kan andre lande lære af Norden? Denne problemstilling rækker jo langt ud over de nordiske landes grænser.
 
Problemstillinger såsom overgangen fra skole til arbejde, unge ”dropouts” og risikoen for at miste en hel generation på arbejdsmarkedet, vil have stærkt fokus i Nordens Velfærdscenters arbejde. Personer, der står uden for arbejdsmarkedet, risikerer at få det endnu vanskeligere. Det kan være personer, der har særlige problemer med at komme tilbage i arbejde efter lang tids arbejdsløshed, sygdom eller af andre årsager, og som følgelig er særligt udsatte for uønsket tidlig afgang fra arbejdslivet. Mange individer i disse grupper ender let som modtagere af førtidspension. En langvarig eller permanent udelukkelse fra arbejdsmarkedet har store personlige, samfundsmæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser og forskning med henblik på metodeudvikling og andre tiltag til støtte for udvikling af praksisfeltet er afgørende. Her har Nordens Velfærdscenter en vigtig rolle at spille på den nordiske arena.

Projekt

Nordisk kunskapsbank om skolavhopp

Unga in i Norden - Hälsa, Arbete, Utbildning

Arkiv

Back on Track - Lyckade insatser i kampen mot Nordens ungdomsarbetslöshet

Inkludering av utsatta grupper på arbetsmarknaden i de nordiska länderna

Presentationer från tidigare seminarier

rss icon

Alkoholnyheter från NordenNyheter

Senaste NADPublikationer

 • Når noen må ta regien - Om unge med psykiske helseproblemer: utfordringer, tiltak og samhandling på Island, Færøyene og i Norge

  2016-03-18

  Rapporten bygger på kvalitative intervjustudier gjennomført på Island, Færøyene og i Norge, rundt unge so[...]

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  Läs mer
 • Creating participation for youth with mental health problems

  2016-03-10

  This report is an investigation of how different Nordic welfare services in Denmark and Sweden in coopera[...]

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  Läs mer
 • In Focus - Mental Health among Young People

  2016-03-08

  The growing level of mental ill health among young people is one of the greatest challenges facing public[...]

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  Läs mer

Nordens Välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet