English page Verkkosivu suomeksi

Jämförande nordisk alkoholstatistik

  • Alkohol och narkotika

Nedan ser du hur alkoholkonsumtionen skiljer sig mellan de nordiska länderna då det kommer till val av drycker. Figurerna baserar sig på siffror som publicerades i Nordic Studies on Alcohol and Drugs nummer 1/2011.

 

Bilden visar statistik över hur försäljningen av alkohol per invånare sett ut i de nordiska länderna mellan 1990-2010.

 

Bilden visar statistik över hur försäljningen av vin per invånare sett ut i de nordiska länderna mellan 1990-2010.

 

Bilden visar statistik över hur försäljningen av starksprit per invånare sett ut i de nordiska länderna mellan 1990-2010.

 

Bilden visar statistik över hur försäljningen av öl per invånare sett ut i de nordiska länderna mellan 1990-2010.

Senast uppdaterad

2015-04-15

Nyckelord

  • Alkohol och narkotika

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet