English page Verkkosivu suomeksi

Danmark

  • Alkohol och narkotika

Tillgänglighet och försäljning av alkohol

Alkoholmonopol: Nej.

Åldersgräns:
16-åringar får köpa alkoholdrycker som innehåller högst 16,5 volymprocent alkohol, medan åldersgränsen är 18 år för starkare drycker. Åldersgränsen för utskänkning är 18 år.
Lagstiftningen om åldersgränserna finns att läsa här.

Utbud och omfång av försäljningspunkter:
Rätten att sälja alkoholdrycker följer automatiskt med den licens som myndigheterna utfärdar för dagligvaruaffärer.

Öppethållningstider:
Enligt lag får butiker hålla öppet mellan måndag morgon klockan sex till lördag eftermiddag klockan fem och alkohol får säljas dygnet runt. Butikerna får också hålla öppet en söndag i månaden. Kiosker, servicestationer och dylika behöver inte följa dessa tider.

Utskänkning:
Restauranger och barer skall i princip vara stängda mellan klockan 02 och 05 men specialtillstånd kan utfärdas för förlängda öppethållningstider.

Alkoholhalt i drycker:
1,2 vol. % och uppåt.

Marknadsföring:
Alkoholreklam regleras för det mesta av en frivillig överenskommelse men det är förbjudet att marknadsföra alkohol till unga. Detta gäller också reklam i radio- och tv-program riktade till unga.

Pris:
År 2013 kostade 0,33 cl öl i medeltal 0,88 euro (6,60 danska kronor)
(Källa: Danmarks Statistik)

Totalkonsumtion:
År 2012 var den registrerade konsumtionen 9,1 liter (100 %) alkohol och den totala konsumtionen 10,2 liter alkohol per invånare över 15 år.

I diagrammet nedan framgår hur alkoholkonsumtionen i Danmark förändrats under de senaste 30 åren.

EU-medlemskap:
Danmark har varit medlem i EU sedan 1973.

Befolkning:
5,5 miljoner invånare.

Mer information om Danmark hittar du på Norden.org.

 

 

Alkoholpolitiken i Danmark

Inställningen till alkohol är något annorlunda i Danmark än i de övriga Nordiska länderna. Den danska alkoholpolitiken är liberal. Eget ansvar och självkontroll betonas starkt, vilket har lett till att alkoholfrågan aldrig blivit en central politisk fråga.

Danmark skiljer sig från det övriga Norden också gällande tillgängligheten på alkohol i och med avsaknaden av ett monopol. Åldergränsen för att köpa alkohol är lägre i Danmark än i övriga Norden och prisnivåerna och skatterna är märkbart lägre.

Danmark producerar omfattande mängder öl för såväl inrikes som exportbruk och de stora bryggerierna såsom Carlsberg och Royal Unibrew bidrar märkbart till den danska ekonomin.

En omfattande kommun- och servicestrukturreform genomfördes i Danmark vid årsskiftet 2006-2007. Då föll de hälsofrämjande och förebyggande uppgifterna som tidigare hade skötts av regionerna (amtskommunerna) på kommunernas ansvar. Alla kommuner ska i dag ha ett förebyggande och hälsofrämjande handlingsprogram gällande till exempel kost, rökning, alkohol och motion.

Övriga instanser som lanserar förebyggande kampanjer och deltar i alkoholdebatten är till exempel Sundhedsstyrelsen och Alkoholpolitiskt landsråd.

Jessica Gustafsson

Sidansvarig

Jessica Gustafsson

Kommunikationsrådgivare

Phone

Mobil +358-40 060 5752

Senast uppdaterad

2014-02-19

Nyckelord

  • Alkohol och narkotika

Nordens Välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet