english page finnish page

Nosam bevakar nordiska alkoholfrågor

  • Alkohol och narkotika

Välkommen till Nosam! Vi bevakar vad som händer på alkoholområdet i Norden. Vårt mål är att aktivt förmedla rusmedelsrelaterade information, bland annat om konsumtionstrender och alkoholpolitiska händelser. Nosam finns till för alla som vill ha koll på alkoholfrågor i Norden.

En av Nosams centrala uppgifter är att följa med alkoholfrågor i nordiska medier. Vi sammanställer regelbundet nyheterna i ett nyhetsflöde som du hittar här: Nosams omvärldsbevakning.

Vi tar bland annat upp frågor om:

  • politik
  • reklam
  • konsumtion
  • lagstiftning
  • forskning
  • marknadsföring
  • mediedebatter


Bakgrund om Nosam

Webbplatsen Nosam.net startade år 2003 i samband med ett projekt vid det norska Socialdepartementet. Nosam skapades ursprungligen för att registrera och bevaka marknadsföring av alkohol i Norden men perspektivet har senare utvidgats till att gälla aktuell nordisk alkoholpolitik i större omfattning.

Våren 2005 tog Nordiska nämnden för alkohol- och drogforskning (NAD) över Nosam. NAD ingår sedan 2009 i Nordens Välfärdscenter (NVC) och Nosam.net blev då en del av NVC:s webbplats.

Kontakt

Kommunikationsrådgivare Jessica Gustafsson är redaktör för Nosam och Nina Karlsson fungerar som projektledare.

Ytterligare information: jessica.gustafsson[at]nordicwelfare.org

Jessica Gustafsson

Sidansvarig

Jessica Gustafsson

Kommunikationsrådgivare

Phone

Mobil +358-40 060 5752

Senast uppdaterad

2015-02-25

Nyckelord

  • Alkohol och narkotika

Nordens Välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet