English page Verkkosivu suomeksi

Nordic Studies on Alcohol and Drugs

 • Alkohol och narkotika

CHEFREDAKTÖR på deltid sökes till den samhällsvetenskapliga tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD)

Den samhällsvetenskapliga tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) och Nordens Välfärdscenter som ansvarig utgivare söker till redaktionen i Helsingfors en

CHEFREDAKTÖR på deltid (20 %), med tillträde under våren 2017.
Till chefredaktörens arbete hör att

•Ansvara för tidskriftens innehåll och planera innehållet tillsammans med vetenskaplig redaktör och redaktionsrådet
•Följa utvecklingen inom forskningen i Norden och på den vetenskapliga publiceringens område
•Ansvara för bedömningen av de vetenskapliga texterna
•Skriva ledare
•Ansvara för tidskriftens ekonomi, inklusive skriva ansökningar om nordiskt stöd

Vi söker en person med forskarutbildning, helst egen forskning på alkohol-, och/eller drogområdet, kunskap om och kontakter med relevanta forskarmiljöer i Norden/internationellt samt erfarenhet av att publicera och redigera vetenskapliga texter. Arbetet kräver flytande svenska, danska eller norska samt förmåga att läsa och tillägna sig de andra nämnda skandinaviska språken samt utmärkta kunskaper i engelska.

Det ingår ett antal resor i tjänsten.

Sista ansökningsdatum: den 31 oktober 2016

mer info

 

Mission statement

NORDIC STUDIES ON ALCOHOL AND DRUGS is a journal for social science research on alcohol and drugs, as well as other related substances and behaviours. The articles are published in English, but also in Danish, Norwegian and Swedish.

Nordic Studies on Alcohol and Drugs has an international readership that includes researchers, public health authorities, politicians, decision makers, NGOs, professionals, students and the media. Nordic research and comparative settings are of special interest to the journal.

The journal publishes research, reports, commentaries, reviews, book reviews, conference reports, and Nordic alcohol statistics.The research articles are peer reviewed, and assessed for their academic contribution, scientific independency, relevance and methodological competence. Surveys, letters to the editors, shorter notices and reviews are welcome and assessed by the editors and members of the editorial board.

Journal information

Nordic Studies on Alcohol and Drugs is published by the Nordic Centre for Welfare and Social Issues. The online open access version is published by DeGruyterOnline.

The journal is supported by the Norwegian Institute for Public Health, the Danish National Board of Health, the Finnish Ministry of Social Affairs and Health, and The Swedish Ministry of Health and Social Affairs. The Swedish alcohol monopoly (Systembolaget) supports the journal with subscriptions.

As more and more articles are published in English, the journal also has a popular scientific website called popNAD, publishing only in the scandinavian languages. 

Nordic Studies on Alcohol and Drugs operates in accordance with the Farmington Consensus and its ethical code (see Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift 1/1999). 

Nordic Studies on Alcohol and Drugs is screened for the following databases and abstract collections: Addiction Abstracts; Sociological Abstracts; Social Service Abstracts; Socindex; Swemed; Norddrug; ARTO; Scopus, PsyclNFO and Social Sciences Citation Index (Impact Factor 2015: 0.768).

Related links

The scientific website popNAD

Free online version of NAD

Editorial board

 • Ph.D. Christoffer Tigerstedt (chair), Department of Alcohol, Drugs and Addiction, THL, Helsinki, Finland
 • Dr.P.H. Kim Bloomfield, Centre for Alcohol and Drug Research, Copenhagen, Denmark
 • Ph.D Johan Edman, Centre for Social Research on Alcohol and Drugs (SoRAD), Stockholm, Sweden
 • PhD Johan Jarl, Division of Health Economics, Department of Clinical Sciences, Malmö University Hospital, Lund University, Malmö, Sweden
 • Dr. Med. Sveinbjörn Kristjánsson, The Icelandic Directorate of Health, Reykjavik, Iceland
 • Dr.Philos. Sverre Nesvåg, Stavanger University Hospital, Stavanger, Norway
 • Ph.D. Signe Ravn, SFI - The Danish National Centre for Social Research, Copenhagen, Denmark
 • Dr.Polit. Janne Scheffels, Norwegian Institute of Public Health, Oslo, Norway
 • Ph.D. Tuukka Tammi, Department of Mental Health and Substance Abuse Services, THL, Helsinki, Finland

Senast uppdaterad

2016-10-21

Nyckelord

 • Alkohol och narkotika

Nordens Välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet