English page Verkkosivu suomeksi

Alkohol och narkotika

Nordens välfärdscenters kontor i Helsingfors, Finland, främjar och utvecklar nordiskt samarbete inom alkohol- och narkotikaområdet.

Alkohol och narkotika

Till våra centrala uppgifter hör bland annat att: 

 • stärka tvärvetenskapliga kontakter inom forskning (alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel) i de nordiska länderna
 • ta initiativ till samnordiska forskningsprojekt för att belysa viktiga alkohol- och narkotikapolitiska frågor
 • arrangera nordiska forskarkonferenser
 • skapa en länk mellan forskare och olika brukargrupper för att sprida forskningsresultat och stimulera en ömsesidig dialog
 • spida resultat och kommunicera med de övriga målgrupperna

Våra centrala målgrupper består bland annat av forskare, beslutsfattare, praktiker, organisationer och studeranden.

Projekt

Vid Nordens välfärdscenter Finland jobbar vi för tillfället med dessa projekt:

Publikationer, statistik och nyheter

Vi ger ut publikationer och bevakar aktuella alkoholpolitiska frågor i Norden.

Möten och seminarier

Nordens välfärdscenter Finland arrangerar forskar- och projektmöten, seminarier och konferenser.

Vartannat år ordnar vi Nordiska alkohol- och drogforskardagarna (Nordic Alcohol and Drug Researchers' Assembly, NADRA) som är ett samhällsvetenskapligt forskarmöte. Forskardagarna arrangeras nästa gång år 2018.

Nordic Studies on Alcohol and Drugs

Nordens välfärdscenter Finland publicerar tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) och upprätthåller en webbplats om alkohol- och drogforskning i populärvetenskaplig form, popNAD.

Bakgrund om Nordens välfärdscenter Finland

Nordens välfärdscenter Finlands föregångare Nordiska nämnden för alkohol- och drogforskning (senare kallad Nordiskt center för alkohol- och drogforskning, NAD) grundades 1978. NAD bytte namn till Nordens välfärdscenter Finland år 2009.

NAD:s verksamhet var i huvudsak inriktad på samhällsvetenskaplig forskning, inklusive socialmedicin och socialpsykiatri. NAD har publicerat 52 publikationer i serien NAD-publikationer.

rss icon

Alkoholnyheter från NordenNyheter

Kurser och konferenser

Projekt

Vi koordinerar och samordnar olika forskningsrelaterade nordiska projekt om alkohol och narkotika. Temana för några av våra projekt som pågår för tillfället är lokal missbruksvård och alkoholskador på tredje part.

H2O Nordic – Alkoholskador på tredje part

Projektresultat Projektets centrala resultat har sammanställts i publikationen "The ripple effect of alcohol - Consequences beyond the drinker"[...]

Läs mer

Senaste NADPublikationer

 • Local Innovation in Substance Abuse Care

  Local Innovation in Substance Abuse Care

  2017-02-13

  In all of the Nordic countries, the question has been asked how substance abuse treatment and healthcare[...]

  • Alkohol och narkotika
  Läs mer
 • Pärmbild av ung man som melankoliskt stirrar ut genom fönster

  The ripple effect of alcohol – Consequences beyond the drinker

  2016-09-21

  A significant amount of alcohol-related harm afflicts others than the drinker. The negative effects from[...]

  • Alkohol och narkotika
  Läs mer
 • Lokalt nytänkande inom missbruksvården

  Lokalt nytänkande inom missbruksvården

  2016-09-08

  Under ett par år har Nordens välfärdscenter understött utbyte av lokal kunskap inom missbruksvården. Fors[...]

  • Alkohol och narkotika
  Läs mer

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet