English page Verkkosivu suomeksi

Alkohol och narkotika

Nordens Välfärdscenter Finland, som är stationerat i Helsingfors, främjar och utvecklar nordiskt samarbete inom alkohol- och narkotikaområdet.

Alkohol och narkotika

Till Nordens Välfärdscenter Finlands centrala uppgifter hör bland annat att: 

 • stärka tvärvetenskapliga kontakter inom forskning (alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel) i de nordiska länderna
 • ta initiativ till samnordiska forskningsprojekt för att belysa viktiga alkohol- och narkotikapolitiska frågor
 • arrangera nordiska forskarkonferenser
 • skapa en länk mellan forskare och olika brukargrupper för att sprida forskningsresultat och stimulera en ömsesidig dialog
 • spida resultat och kommunicera med de övriga målgrupperna

Våra centrala målgrupper består bland annat av forskare, beslutsfattare, praktiker, organisationer, studeranden med flera.

Projekt

Inom Nordens Välfärdscenter Finland jobbar vi för tillfället med dessa projekt:

Publikationer, statistik och nyheter

Vi ger ut publikationer och bevakar aktuella alkoholpolitiska frågor i Norden.

Möten och seminarier

Nordens Välfärdscenter Finland arrangerar forskar- och projektmöten, seminarier och konferenser.

Vartannat år ordnar vi Nordiska alkohol- och drogforskardagarna (Nordic Alcohol and Drug Researchers' Assembly, NADRA) som är ett samhällsvetenskapligt forskarmöte. Forskardagarna arrangeras nästa gång 31 augusti - 2 september 2016 i Helsingfors.

Nordic Studies on Alcohol and Drugs

Nordens Välfärdscenter Finland publicerar tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) och upprätthåller en webbplats om alkohol- och drogforskning i populärvetenskaplig form, popNAD.

Bakgrund om Nordens Välfärdscenter Finland

Nordens Välfärdscenter Finlands föregångare Nordiska nämnden för alkohol- och drogforskning (senare kallad Nordiskt center för alkohol- och drogforskning, NAD) grundades 1978. NAD bytte namn till Nordens Välfärdscenter Finland år 2009.

NAD:s verksamhet var i huvudsak inriktad på samhällsvetenskaplig forskning, inklusive socialmedicin och socialpsykiatri. NAD har publicerat 52 publikationer i serien NAD-publikationer.

rss icon

Alkoholnyheter från NordenNyheter

Kurser och konferenser

Projekt

Vi koordinerar och samordnar olika forskningsrelaterade nordiska projekt om alkohol och narkotika. Temana för några av våra projekt som pågår för tillfället är lokal missbruksvård och alkoholskador på tredje part.

H2O Nordic – Alkoholskador på tredje part

Tre arbetsgrupper Samarbetet kring H2O Nordic sker i tre metodologiska arbetsgrupper. Nordens Välfärdscenter är sekreterare för de tre undergrupp[...]

Läs mer

Senaste NADPublikationer

 • Omslag till rapporten Päihdepalvelujen hankinnat Pohjoismaissa

  Päihdepalvelujen hankinnat Pohjoismaissa

  2016-05-10

  Pohjoismainen hyvinvointikeskus on julkaissut selvityksen päihdepalvelujen hankintojen ohjauksesta,[...]

  • Alkohol och narkotika
  Läs mer
 • The picture shows several hands working with documents.

  What are the neighbours doing? - Strategic Disability Policy in the Nordic region

  2016-03-01

  The Nordic countries as well as Faroe Islands, Greenland and Åland are working on inclusion of and[...]

  • Alkohol och narkotika
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
  Läs mer
 • Bilden är en genrebild som föreställer två män under ett möte.

  Möten för alla

  2016-02-20

  Det nordiska samarbetet består till stor del av en mängd olika stora och små möten. I dessa möten skapar [...]

  • Alkohol och narkotika
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
  Läs mer

Nordens Välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet