English page Verkkosivu suomeksi

Filtrera på område:

Filtrera efter år:

Nyheter / Alla områden

 • maj
  2017
  24

  What can UK learn from migration in the Nordic countries?

  In the article "How to care for child refugees: lessons from Nordic countries" the british newspaper The Guardian is focusing on Nordic welfare centres report about unaccompanied minors in the Nordic countries. Our project manager Anna Gärdegård is being intreviewed on [...]

  • Integration
  Läs mer
 • maj
  2017
  18

  Kommuner vet för lite om samer med funktionsnedsättning

  ​Det finns för lite kunskap om samisk kultur i de kommuner som har samisk befolkning. Därför finns det en risk att samer med funktionsnedsättning inte får den hjälp som de har rätt till. Det visar en studie från Nordens välfärdscenter och Västerbottens läns landsting.

  • Funktionshinder
  Läs mer
 • maj
  2017
  10

  Ensamkommande ungdomar berättar i nytt häfte

  I häftet "Hälsning till Nordens politiker och ensamkommande" hittar du information om mottagandet av ensamkommande unga i Norden, samt intervjuer med ungdomar som berättar om sina erfarenheter. Texten är en bearbetning av en längre rapport på ämnet.

  • Integration
  Läs mer
 • maj
  2017
  3

  Läs om vårt arbete i Magasin 2017!

  Magasinet presenterar Nordens välfärdscenters arbetsområden, projekt och annan verksamhet.

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
  Läs mer
 • apr
  2017
  25

  Samarbete minskar utanförskapet för personer med funktionsnedsättning

  För att få personer med funktionsnedsättning i jobb är det ett välutvecklat samarbete mellan myndigheter och andra aktörer som gäller. Det framkom när Nordens välfärdscenter arrangerade expertseminarium om funktionshinder och arbetsinkludering i Oslo den 19 april.

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  Läs mer
 • apr
  2017
  21

  Nyhetsbrevet Nordic welfare 4/2017 ute nu!

  I senaste numret av nyhetsbrevet Nordic welfare presenterar vi vår nya webbplats om integration. Syftet med webbplatsen är att göra det lättare för dem som arbetar med integrationsfrågor, både när det gäller att hitta ny kunskap och att få inspiration till nya arbetssä [...]

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  Läs mer
 • apr
  2017
  20

  Nytt inom alkohol-, drog- och tobaksområdet 3/2017 ute nu!

  I senaste numret av nyhetsbrevet Nytt inom alkohol,- drog och tobaksområdet lyfter vi bland annat fram temat äldre och missbruk. Läs också om vår nya publikation där forskare och journalister tipsar varandra för att göra medierapporteringen om alkohol och droger mer [...]

  • Folkhälsa
  Läs mer
 • apr
  2017
  7

  Mer faktabaserad medierapportering om alkohol och droger

  Journalister och forskare behöver varandra. Men även om båda yrkesgrupperna arbetar med att förmedla fakta, skiljer sig metoderna åt och det kan uppstå en krock när de möts. Nordens välfärdscenter har tagit fram publikationen ”Missbruk av fakta? Alkohol och droger i [...]

  • Folkhälsa
  Läs mer
 • mar
  2017
  29

  Patienter i substitutionsvård åldras tidigt – många kämpar med existentiella frågor

  Två nya norska studier som har publicerats i vår vetenskapliga tidskrift Nordic Studies on Alcohol and Drugs visar att patienter i substitutionsvård åldras betydligt tidigare än den övriga befolkningen. Patientgruppen väntas växa i framtiden, och det ställer speciella [...]

  • Folkhälsa
  Läs mer
 • mar
  2017
  17

  Hon hoppas på en fortsättning för funktionshindersrådet

  Det nordiska samarbetet kring funktionshinder är unikt och bör fortsätta även efter 2017. Det menar Åse Kari Haugeto, ordförande för funktionshindersrådet.

  • Funktionshinder
  • Välfärdsteknologi
  Läs mer
Föregående Nästa 
Visar 1-10 av 284 träffar

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet