English page Verkkosivu suomeksi

"Vuxna får gärna bry sig sjukt mycket!"

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
jan
2016
11

Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare för projektet Unga in i Norden, medverkar i senaste numret av Psykisk Hälsa. I artikeln beskriver hon hur projektet arbetar med att ta fram kunskap om vilka insatser och vilka tillvägagångssätt som faktiskt visat sig fungerar i kampen mot psykisk ohälsa bland unga.

– Det kanske allra viktigaste är bemötandet, att personalen tar de unga brukarna på allvar. Att lyssna på de unga! Vi ser också att det krävs ett helhetsgrepp med ett utökat tvärsektoriellt samarbete mellan olika kommuner, myndigheter och civilsamhälles organisationer säger Lidija Kolouh-Söderlund.

Lidija Kolouh-Söderlund är noga med att framhäva att vi aldrig tidigare haft så kompetenta och utbildade unga i Norden som idag. Samtidigt visar forskningen att mellan 6 och 12 procent av varje årskull riskerar att hamna i utanförskap. Bland dem som bedömts ha en arbetsoförmåga som är så omfattande och bestående att den berättigar till inkomst genom socialförsäkringen så ökar andelen med psykisk ohälsa. Fenomenet är som tydligast bland dem som är mellan 19 och 29 år.

- Därför är det oerhört viktigt att de nordiska länderna går samman och lär av varandra. Vi håller nu på att slutföra arbete med en publikation där utvalda verksamheter i varje nordiskt land presenteras. Verksamheterna har med olika metoder lyckats med sitt uppdrag att hjälpa unga må bättre och antingen fortsatt studera eller komma i arbete.

Länk till tidskriften Psykisk Hälsa: (öppnas i ett nytt fönster)

Läs mer om projektet Unga in i Norden: 

 

Psykisk Hälsa är en svensk tidskrift för psykologer, socionomer, psykoterapeuter och för andra som arbetar med människor inom vård, omsorg och skola. Psykisk Hälsa har cirka 2000 prenumeranter och ungefär 5000 läsare.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet