English page Verkkosivu suomeksi

Vi tør godt blive ældre

  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
nov
2014
4

Nordens Velfærdscenter og Welfare Tech havde spurgt, om vi tør blive ældre i Norden – heldigvis gav mandagens debatarrangement i Odense i Danmark et klart og positivt svar.

Interessen var stor, da Nordens Velfærdscenter og Welfare Tech havde inviteret til debatarrangement i Odense som et led i en nordisk turné. Arrangementet stillede det meget vigtige spørgsmål: Tør vi blive ældre i Norden?

På baggrund af mandagens arrangement må svaret være ja. Det tør vi godt. Ganske vist bliver vi flere og flere ældre, men det ser også ud til, at vi får flere og flere gode idéer og løsninger på plads.

Dennis C. Søndergård Behov for omtanke og respekt

Disse idéer og løsninger blev deltagerne præsenteret for ved mandagens arrangement. Først bød Dennis C. Søndergård velkommen og gav en status om velfærdsteknologiens aktuelle status i de nordiske lande, før han gav ordet til den første oplægsholder.

Brian Sandholdt fra SEKOIA fortalte om velfærdsteknologien set fra en virksomheds synspunkt, hvor der er behov for både omtanke og udviklingstid. Det handler nemlig ikke kun om at lave et genialt produkt. Det handler i lige så høj grad om at lave en løsning, der respekterer behovet hos borgeren, personalet og de pårørende.

Efter Brian Sandholdt var det tid til at høre fra forskningen. Anders S. Sørensen fra Mærsk McKinney Møller Instituttet fortalte om en niche inden for velfærdsteknologi – nemlig træningsteknologi, der kan hjælpe med træning og genoptræning af borgerne. God og effektiv træning kan betyde, at vi får brug for mindre dyr pleje i fremtiden, hvilket gavner de offentlige kasser og øger livskvaliteten.

Velfærdsteknologi med muligheder

Jane JegindSidste oplægsholder var Odenses by- og kulturrådmand, Jane Jegind, der fortalte om de muligheder og udfordringer, som velfærdsteknologien byder borgere og personale på. 

Rådmanden gav udtryk for en stor tro på løsningerne, og hun var overbevist om, at borgerne – over tid - i højere grad ville tage mulighederne til sig selv af egen drift, før behovet blev for stort.

Jane Jegind erkendte, at overgangen til mere velfærdsteknologi kræver en del af personalet, men erfaringerne fra Odense viste klart, at når tingene først var implementeret, var der tilfredshed over hele linjen.

Således sluttede oplægsrækken, og efter en kort pause var det tid til selve debatten, hvor Ældrerådets Merete Helgens samt Dennis C. Søndergård fra Nordens Velfærdscenter og Welfare Tech også deltog.

Debatlysten var stor

Spørgelysten var stor, og paneldeltagerne kom hurtigt i aktion. Det var ikke mindst omstillingsparatheden i det offentlige og sundhedsvæsenet, der kom i skudlinjen fra første moment.

Men det viste sig hurtigt, at der var mange dygtige og dedikerede kommunale medarbejdere blandt deltagerne, og her manglede der bestemt ikke omstillingsparathed eller kreativitet.

Det var også tydeligt, at engagement var betydeligt. Blandt deltagere og i panelet var der fuldstændig enighed om, at vi står foran en række udfordringerne i de nordiske lande. Men vigtigst af alt var der også en klar tro på, at vi kan klare dem.

 

Fler nyheter om arrangemangen: 

 


Det här arrangemanget ingår i vår pågående Nordenturné:

Bild med två händer samt texten vågar vi åldras i Norden, Nordens Välfärdscenter på turné i Norden 2014

Under turnén har du chansen att diskutera framtidens äldreomsorg med Nordens främsta samhällsdebattörer, politiker, forskare och representanter från ländernas  äldreorganisationer.

Program för NVC på turné 2014: 

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet