English page Verkkosivu suomeksi

Hur påverkas vi av andras drickande?

  • Folkhälsa
feb
2016
4

Två vetenskapliga artiklar om alkoholens skador på andra som hänför sig till Nordens Välfärdscenters projekt "H20 Nordic – Alkoholskador på tredje part" har publicerats.

I den ena artikeln, Experienced Harm from Other People's Drinking: A Comparison of Northern European Countries, har forskarna undersökt vilka slags skador människor upplever på grund av främmande personers drickande i de fem nordiska länderna och i Skottland.

Enligt studien är det vanligt att människor i all de sex länderna utsätts för skador och besvär på grund av andras drickande. Det vanligaste besväret är att personerna vakar om nätterna medan fysiska skador rapporteras minst.

Den andra artikeln, Harm Experienced from the Heavy Drinking of Family and Friends in the General Population: A Comparative Study of Six Northern European Countries, handlar om upplevda skador på grund av familjens och vännernas drickande. Forskarna kom fram till att skador på grund av andras drickande är vanligast i Finland, Island och Norge. I synnerhet kvinnor och unga känner sig utsatta.

Båda artiklarna har publicerats i ett specialnummer av den vetenskapliga tidskriften Substance Abuse: Research and Treatment om alkoholens skador på andra.

Experienced Harm from Other People's Drinking: A Comparison of Northern European Countries (nytt fönster)

Harm Experienced from the Heavy Drinking of Family and Friends in the General Population: A Comparative Study of Six Northern European Countries (nytt fönster)

Nordens Välfärdscenters projekt H20 Nordic – alkoholskador på tredje part

Foto: Benjamin Suomela

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet