English page Verkkosivu suomeksi

Verktygslåda för implementering av välfärdsteknologi

  • Välfärdsteknologi
apr
2015
29

I april publicerade Innovation för vård och omsorg en artikel om projektet CONNECT där de intervjuade projektledaren Dennis Søndergård från Nordens Välfärdscenter. Han berättar om de många fördelar som följer med ett nordiskt övergripande samarbete.

CONNECT har valt ut och samlar in best practice från tio kommuner i Norden som har lyckats implementera välfärdsteknologi på ett effektivt sätt. Kunskapen ska spridas och sammanställas till en färdig verktygslåda för andra nordiska kommuner som vill upphandla och implementera välfärdsteknologi.  

- Många nordiska kommuner deltar i välfärdsteknologiprojekt som inte resulterar i konkret förändring. Somliga är osäkra på hur de ska tillvarata erfarenheterna, andra påbörjar genast nya projekt, utan att ha förankrat erfarenheterna från tidigare projekt. Många uppfinner hjulet istället för att ta del av andra kommuners erfarenheter. Det leder till en ineffektiv resursanvändning, säger Dennis Søndergård.

En nordisk samverkan inom området gynnar alla de nordiska länderna, både genom möjligheten att dela erfarenheter men även genom att stärka Nordens position på välfärdsmarknaden.

Projektet CONNECT påbörjades 2014 och pågår fram till december 2016.

 

Läs ”CONNECT sprider välfärdsteknologiska erfarenheter mellan nordiska kommuner”
av Innovation för vård och omsorg

---

Information om projektet CONNECT

Dennis Søndergård, projektledare för CONNECT

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet