English page Verkkosivu suomeksi

Varför mår våra unga så dåligt?

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
okt
2015
1

I går talade fil. dr Lidija Kolouh-Söderlund inför ett fullsatt auditorium på Socialchefsdagarna som just nu pågår i Norrköping. Temat var den växande psykiska ohälsan bland unga.

Lidija talar inför en publik. I bakgrunden syns en presentation med bland annat projektet logo på

- Den psykiska ohälsan har ökat dramatiskt bland unga i Norden. Det är så pass allvarligt att ökningen utgör en av de största folkhälsoutmaningarna som våra nordiska samhällen står inför.

Lidija leder projektet "Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning". Projektet ska bland annat lyfta framgångsfaktorer: vad har visat sig fungera för att förbättra ungas psykiska välbefinnande.
- Ett brett tvärsektoriellt samarbete mellan statliga myndigheter, kommunens olika förvaltningar, landsting och det civila samhället är avgörande för att förhindra att unga hamnar i utanförskap. Fast det är samtidigt viktigt att poängtera att samarbetet måste utgå från en gemensam värdegrund. Här handlar det om att alla instanser måste lära sig att lyssna på unga och utgå från deras behov, annars kan vi inte erbjuda rätt stöd, framhåller Lidija.

Skolresultat och psykisk ohälsa 

Under seminariet lyfte Lidija även det faktum att dåliga skolresultat och avbruten skolgång innebär en påtagligt högre risker för psykisk ohälsa. I rapporten om skolelevers psykiska hälsa framgår det att ungas välmående är starkt kopplad till deras skolprestationer och arbetsmiljön i skolan.
- Jag har svårt att se ett viktigare samhällsåtagnade än förhindra att unga människor mår dåligt, säger Lidija. Skollagen i Sverige säger att varje kommun ska veta hur många upp till 20 år som varken är i utbildning eller arbete så att vi i förläggningen kan erbjuda hjälp och en vettig sysselsättning. I dagsläget ökar antalet unga vuxna med aktivitetsersättning kraftigt. Det här gör att vi måste agera nu så att alla kan få ett meningsfullt liv, med delaktighet i samhället och god hälsa, menar Lidija.

Ladda ner eller beställ rapporten om skolelevers psykiska hälsa

Här kan du läsa mer om "Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning"

Lidija talar inför inför en samling människor. I bakgrunden syns en presentation med bland annat projektets logo.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet