English page Verkkosivu suomeksi

VASS fick insyn i vass samhällsmodell

  • Alkohol och narkotika
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
okt
2014
1

Sju ledande företrädare för Vietnams Akademi för Sociala Vetenskaper, VASS, har gjort studiebesök på Nordens Välfärdscenter. Vi presenterade vår institution och några av våra pågående projekt.

Studiebesök från VietnamnSjumannadelegationen gjorde ett flera dagar långt studiebesök i de nordiska länderna. Resan genomfördes mot bakgrund av en framgångsrik positiv utveckling i Vietnam under nästan 30 år. Från en statsstyrd planekonomi har Vietnam gått över till en mer diversifierad marknadsekonomi. Trots den globala ekonomiska krisen under senare år har Vietnams välfärdsprogram utökats i takt med tillväxten.

På senare tid har dock tillväxten bromsats upp. Landet upplever nu ett behov av någon form av omstrukturering både av ekonomi och institutioner. Samtidigt vill man fortsätta på den inslagna välfärdsvägen och söker andras erfarenheter.

Frågan om en alltför generös välfärdsstat och dess eventuella bromsande effekt på ekonomisk tillväxt och kreativitet återkom vid flera tillfällen under besöket på Nordens Välfärdscenter. Vass´ ordförande, professor dr Nguyen Xuan Thang ställde upprepade gånger frågan om inte väldigt generösa bidrag i ett välfärdssamhälle hindrar utvecklingen, tillväxten och, underförstått, den entrepreneuriella kreativiteten. Vi argumenterade mot det synsättet med hänvisning till den mångåriga utvecklingen i de nordiska länderna.

De vietnamesiska gästerna träffade under sitt besök i Sverige även en grupp vietnamesiska studenter i Stockholm, riksdagsmän och -kvinnor samt Joakim Palme vid Uppsala universitet.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet