English page Verkkosivu suomeksi

Unga tog fram förslag på bättre stöd från samhällets sida

  • Välfärdspolitik
maj
2014
13

15 ungdomar från fyra nordiska länder samlades under den gångna helgen på den nordiska folkhögskolan Biskops Arnö. Samtliga ungdomar hade erfarenhet av att vara placerade utanför sina biologiska hem. Samlingen var en del av projektet "Nordens Barn – Fokus på barn i familjehem".

UngdomssamlingSamlingen pågick i två dagar och ledde fram till ungdomarna arbetade fram förslag på hur samhället bättre kan stödja fosterbarn när de flyttar ut från familjehemmen och ska etablera sig som vuxna. Det framkom under samlingen att ungdomarnas erfarenheter varierade väldigt mycket; medan en del hade stött på svårigheter, hade andra goda erfarenheter med sig från denna fas i livet.

Helgens samling leddes av den norska organisationen Voksne for Barn som Nordens Välfärdscenter redan tidigare har samarbetat med. Voksne for barn genomförde en samling med ungdomar inom ramen för projektet "Tidiga insatser för sårbara familjer".
Helgens samling kommer att resultera i en film och redovisas i projektrapporten som presenteras i slutet på 2014.

Här kan du följa projektet "Nordens Barn – Fokus på barn i familjehem".

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet