English page Verkkosivu suomeksi

Två nya publikationer inom dövblindområdet

  • Funktionshinder
mar
2016
2

Nu är vi klara med två nya publikationer för dig som jobbar inom dövblindområdet. ”Nordisk leseplan - medfødt døvblindhet” och ”En veileder til praksis som støtter prosessen.”

Tanken med den nordiska läseplanen är att ge yrkesverksamma inom dövblindområdet i Norden ett gemensamt vetenskapligt förhållningssätt och en gemensam nordisk terminologi. Den riktar sig till dig som utbildar/handleder personal som arbetar med personer som har medfödd dövblindhet. Den nordiska läseplanen finns i tre olika språkversioner (norska, finska och isländska).

”En veileder til praksis som støtter prosessen. Livsomstilling ved kombinert syns- og hørselsnedsettelse / døvblindhet” är en handledning till boken "Livsomstilling ved kombinert syns- og hørselsnedsettelse / døvblindhet – et indre arbeid over tid". 

Livsomställningsmodellen i boken ger tankeramar som kan hjälpa oss att förstå det omfattande och komplexa förändringsarbete som personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet genomgår.

Ladda ner som pdf

Nordisk leseplan - medfødt døvblindhet

Pohjoismainen opetussuunnitelma - syntymästään kuurosokeat

Norræna námskrá - meðfædd daufblinda

En veileder til praksis som støtter prosessen. Livsomstilling ved kombinert syns- og hørselsnedsettelse / døvblindhet

Livsomstilling ved kombinert syns- og hørselsnedsettelse / døvblindhet – et indre arbeid over tid

Bild om omslag med två händer som tecknar

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet