English page Verkkosivu suomeksi

Två nya medarbetare!

  • Alkohol och narkotika
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
aug
2014
14

Vi är glada och stolta att kunna hälsa två nya medarbetare välkomna till NVC.

Anna Dahlberg börjar den 1 september hos oss som projektledare och samordnare för funktionshindersområdet. Hon har tidigare arbeta på Handisam som utredare och som sakkunnig på Socialdepartementet.

Redan nästa vecka börjar vår nya kommunikatör Victoria Henriksson. Hon kommer närmast från en tjänst på Kungliga Vetenskapsakademin där hon bland annat ansvarat för trycksaker och nyhetsbrev. Innan dess arbetade hon som kommunikationsansvarig på Stockholms Vatten.

Både Anna och Victoria kommer att arbeta på vårt kontor i Stockholm.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet